สำหรับผู้ที่ถือวีซ่านักเรียนและผู้ติดตามจะต้องมีประกันสุขภาพตามที่สถานทูตกำหนด เมื่อเกิดการเจ็บป่วยนักศึกษาจะได้ใช้สิทธิ์จากประกันนี้ในการรักษาพยาบาล โดยนักศึกษาสามารถซื้อประกันสุขภาพนี้ผ่านสถาบันการศึกษาที่ลงเรียน และตามกฎของวีซ่านักศึกษาจะต้องชำระค่าประกันสุขภาพนี้ให้ครบคลุมตามระยะเวลาหลักสูตรที่ลงเรียน บริษัทประกันที่ให้บริการประกันสุขภาพสำหรับนักศึกษาต่างชาตินี้ได้แก่
 • Australian Health Management
 • BUPA Australia
 • Medibank Private
 • Allianz Global Assistance (subcontracted by LysaghtPeoplecare)
 • nib OSHC
ประกันสุขภาพนี้ครอบคลุม ค่าใช้จ่ายในการพบแพทย์การเข้ารับการรักษาพยาบาลค่ารถพยาบาลกรณีฉุกเฉิน (Ambulance) และค่ายาในการเข้ารับการรักษษในโรงพยาบาลตามกำหนด แต่ละบริษัทประกันอาจมีข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แตกต่างกัน นักศึกษาควรตรวจสอบรายละเอียดกับตัวแทนบริษัทนั้นๆ
  ประกันสุขภาพนี้จะไม่ครอบคลุม
 • การบริการทันตกรรม
 • การบริการเกี่ยวกับสายตา
 • ค่าบริการนักกายภาพบำบัด นักบำบัดโรคกระดูก, นักบำบัดโรคด้วยการจับกระดูกสันหลัง การรักษาโรคโดยไม่ใช้ยาหรือบริการเสริมอื่นๆ
 • ค่าผ่าตัดเพื่อความงามทางเลือก
 • ค่ารักษาพยาบาลเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ในช่วง 12 เดือนแรกที่ท่านมาถึงประเทศออสเตรเลีย
 • ความเจ็บป่วยที่มีมาก่อนที่เกิดขึ้นในช่วง 12 เดือนแรก
รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/content/overseas+student+health+cover+faq-1
CONTACT US
Hearts & Minds International Education Co., Ltd.
ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อนิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และสหราชอาณาจักร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทีมงานของเราได้เลย ...
ที่อยู่ :
252 ถนนกรุงธนบุรี ซอยสาทรแมนชั่น 1
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600

Address :
252 Krungthonburi Road,
Soi Sathorn Mansion 1,
Klongtonsai, Klongsan,
Bangkok 10600
Thailand
เวลาทำการ :
09:00 - 17:00 น. (จันทร์-ศุกร์)
Working Hours :
09:00 - 17:00 (Mon-Fri)

Tel : +66 (0) 2 055 0915
Mobile : +66 (0) 96 884 8605, +66 (0) 81 581 5105
Fax : +66 (0) 2 055 0914
Email : office@heartsandminds-edu.com
Facebook : heartsandmindseducation
LINE ID : @heartsandminds
Skype : heartsandmindsedu หรือ Sirintorn.d