ประเทศออสเตรเลียให้ความสำคัญกับการศึกษาที่มีคุณภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาต่างชาติ โดยมีสถาบันการศึกษากว่า 1,200 แห่ง และมีหลักสูตรให้เลือกเรียนกว่า 22,000 หลักสูตร นักศึกษาต่างชาติที่ถือวีซ่านักเรียน จะต้องเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาและหลักสูตรที่ขึ้นทะเบียนกับทะเบียนรายชื่อสถาบันและหลักสูตรสำหรับนักศึกษาต่างชาติของเครือจักรภพ (CRICOS) การลงทะเบียนกับ CRICOS จะเป็นการรับประกันว่าหลักสูตรและสถาบันที่ลงเรียนนั้นมีมาตรฐานสูงตามที่นักศึกษาต่างชาติคาดหวังไว้ รวมถึงการประกันหลักสูตร

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาThe Education Services for Overseas Students Act 2000 (ESOS Act 2000) และประมวกฎหมายแห่งชาติเป็นพระราชบัญญัติที่คุ้มครองสิทธิ์ของนักศึกษาต่างชาติรวมถึงการคุ้มครองค่าเล่าเรียนและการขอเงินคืน The Tuition Protection Service (TPS)หากนักศึกษาถูกปฏิเสธวีซ่า ทางสถาบันจะทำการคืนเงินค่าเล่าเรียนที่ชำระไปคืนทั้งหมด แต่จะหักค่าดำเนินการ 5% หรือ AUD 500 (แล้วแต่จำนวนใดน้อยกว่า) และหากสถาบันที่ลงเรียนมีเหตุจำเป็นต้องหยุดการเรียนการสอน ตามพรบ.นี้จะคุ้มครองโดยการจัดหาสถาบันอื่นให้นักศึกษาหรือหากไม่มีสถาบันที่เปิดสอนหลักสูตรนั้นๆ ก็จะทำการขอคืนเงินค่าเล่าเรียนส่วนที่ยังเหลืออยู่ให้

พรบ.นี้ยังรวมถึงการกำหนดให้สถาบันการศึกษามีบริการต่างๆ ที่สนับสนุนนักศึกษาต่างชาติ เช่น การให้คำแนะนำเรื่องการใช้ชีวิตและการปรับตัว การให้บริการทางด้านสุขภาพ สิ่งอำนวยความสะดวกและแหล่งข้อมูลต่างๆ หรือการให้คำแนะนำเกี่ยวกับวีซ่า เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติม https://internationaleducation.gov.au/Regulatory-Information/Pages/Regulatoryinformation.aspx
CONTACT US
Hearts & Minds International Education Co., Ltd.
ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อนิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และสหราชอาณาจักร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทีมงานของเราได้เลย ...
ที่อยู่ :
252 ถนนกรุงธนบุรี ซอยสาทรแมนชั่น 1
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600

Address :
252 Krungthonburi Road,
Soi Sathorn Mansion 1,
Klongtonsai, Klongsan,
Bangkok 10600
Thailand
เวลาทำการ :
09:00 - 17:00 น. (จันทร์-ศุกร์)
Working Hours :
09:00 - 17:00 (Mon-Fri)

Tel : +66 (0) 2 055 0915
Mobile : +66 (0) 96 884 8605, +66 (0) 81 581 5105
Fax : +66 (0) 2 055 0914
Email : office@heartsandminds-edu.com
Facebook : heartsandmindseducation
LINE ID : @heartsandminds
Skype : heartsandmindsedu หรือ Sirintorn.d