เกณฑ์การรับนักศึกษาต่างชาติเพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันและมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลียมีความแตกต่างกันไปในแต่ละสถาบัน แต่โดยปกติแล้วจะพิจารณาจากคุณสมบัติพื้นฐานดังนี้
  • ผลการเรียนล่าสุด (GPA)
  • คะแนนภาษาอังกฤษ (IELTS/TOEFL/CET) และคะแนนอื่นๆ เช่น GMAT / GRE
  • ผลงาน Portfolio สำหรับสาขาด้านศิลปะ การออกแบบ (Arts and Design/ Multimedia or Animation)
  • ประสบการณ์ทำงาน สำหรับบางหลักสูตร เช่น Executive MBA
  • หัวข้องานวิจัย (Concept Proposal) สำหรับหลักสูตรปริญญาเอก
ระดับการศึกษาเกณฑ์การพิจารณาคะแนนภาษาอังกฤษภาคการศึกษา
หลักสูตรภาษาอังกฤษสามารถเข้าเรียนได้ทุกระดับ อายุขั้นต่ำ 18 ปี (สำหรับมหาวิทยาลัยหรือวิยาลัยบางแห่ง) ไม่จำเป็นต้องมีคะนนภาษาอังกฤษ ยกเว้น หลักสุตรภาษาอังกฤษสำหรับการสอบ (IELTS Preparation) หรือ ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (Business English)สถาบันภาษาทั่วไปของเอกชน เปิดทุกวันจันทร์ ศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย ส่วนใหญ่เปิดเรียนเดือนละ 1 ครั้ง
ระดับมัธยมศึกษาเกณฑ์อายุและผลการเรียนผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ หรือคะแนน IELTS 4-4.5 4 ภาคการศึกษา มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม, ตุลาคม
ระดับประกาศนียบัตรและอนุปริญญาจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.5 หรือ ม. 6 หรือเทียบเท่า Year 11 หรือ Year 12คะแนน IELTS 5.5-6.0 ขึ้นอยู่กับสาขาวิชาสถาบันทั่วไปของเอกชน เปิดทุกเดือน มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย เปิดเดือน กุมภาพันธ์ และกรกฎาคม
ระดับปริญญาตรีจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม. 6 หรือเทียบเท่า Year 12 ด้วยผลการเรียนดี หรือปริญญาตรีปี 1คะแนน IELTS 6.0-7.0 ขึ้นอยู่กับสาขาวิชามหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย เปิดเดือน กุมภาพันธ์ และกรกฎาคม สถาบันเอกชน เปิดทุกเดือน
ระดับปริญญาโทจบการศึกษาระดับปริญญาตรี และ/หรือ ประสบการณ์ทำงาน ผลงาน (Portfolio)คะแนน IELTS 6.5-8.0 ขึ้นอยู่กับสาขาวิชา และ GMAT สำหรับหลักสูตร MBA กุมภาพันธ์ และกรกฎาคม
ระดับปริญญาเอกจบการศึกษาระดับปริญญาโทแบบวิจัย และประสบการณ์ทำงานคะแนน IELTS 7.0-8.0 ขึ้นอยู่กับสาขาวิชาเข้าเรียนได้ตลอดปี

ตารางเปรียบเทียบคะแนนภาษาอังกฤษ
English Language Tests for Student Visas
TestTest Score Band
IELTS4.04.55.05.56.06.57.07.58.08.59.0
TOEFL iBT31323546607994102110115118
PTE Academic2930364250586573798386
Cambridge English: Advanced (CAE)3236414752586774808793
TOEFL PBT433450500527550n/an/an/an/an/an/a

CONTACT US
Hearts & Minds International Education Co., Ltd.
ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อนิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และสหราชอาณาจักร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทีมงานของเราได้เลย ...
ที่อยู่ :
252 ถนนกรุงธนบุรี ซอยสาทรแมนชั่น 1
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600

Address :
252 Krungthonburi Road,
Soi Sathorn Mansion 1,
Klongtonsai, Klongsan,
Bangkok 10600
Thailand
เวลาทำการ :
09:00 - 17:00 น. (จันทร์-ศุกร์)
Working Hours :
09:00 - 17:00 (Mon-Fri)

Tel : +66 (0) 2 055 0915
Mobile : +66 (0) 96 884 8605, +66 (0) 81 581 5105
Fax : +66 (0) 2 055 0914
Email : office@heartsandminds-edu.com
Facebook : heartsandmindseducation
LINE ID : @heartsandminds
Skype : heartsandmindsedu หรือ Sirintorn.d