ค่าเล่าเรียนในประเทศออสเตรเลีย
อัตราค่าเล่าเรียนจะแตกต่างกันไปในแต่ละหลักสูตรและสาขาที่เรียน โดยการไปศึกษาต่อนี้ ทางสถาบันและสถานทูตได้มีการกำหนดให้ชำระค่าเล่าเรียนทั้งหมดสำหรับการลงเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ส่วนหลักสูตรอื่นๆ ที่ต่อเนื่องอาจให้มีการชำระบางส่วนเพื่อเป็นการมัดจำ หรือชำระค่าเล่าเรียนเทอมแรกสำหรับหลักสูตรระดับปริญญา นอกเหนือจากค่าเล่าเรียนแล้ว จะมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าอุปกรณ์การเรียรและตำราเรียนค่าธรรมเนียมอื่นๆ รวมทั้งค่าประกันสุขภาพที่จะครอบคลุมระยะเวลาเรียนทั้งหมดด้วย

ค่าเล่าเรียนโดยประมาณของหลักสูตรต่างๆ
หลักสูตรภาษาอังกฤษ (ELICOS)สัปดาห์ละAUD 180-450
หลักสูตรมัธยมศึกษาAUD 9,000 – AUD 35,000 per year
หลักสูตรประกาศนียบัตร
อนุปริญญา และ อนุปริญญาขั้นสูง
AUD 8,000 – AUD 30,000
หลักสูตรเตรียมความพร้อม (Foundation)AUD 13,000-20,000
หลักสูตรปริญญาตรี
สาขาศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์ และนิติศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์ แพทย์และสาธารณสุข
หลักสูตรที่มีการปฏิบัติการในห้องทดลอง
AUD 18,000 – AUD 35,000 * per year


AUD 25,000-60,000* per year
หลักสูตรปริญญาโทAUD 19,000 – AUD 40,000 * per year
หลักสูตรปริญญเอกAUD 19,000 – AUD 40,000 *per year
หมายเหตุ : อัตราค่าเล่าเรียนข้างต้น เป็นค่าเล่าเรียนโดยประมาณ ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถาบัน

ค่าครองชีพ
  ค่าใช้จ่ายในส่วนของที่พัก
 • โรงแรมและเกสต์เฮาส์ - $90 - $150 ต่อสัปดาห์
 • ห้องแบ่งเช่า - $85 - $215 ต่อสัปดาห์
 • พักอยู่ในสถานศึกษา - $90 - $280 ต่อสัปดาห์
 • โฮมสเตย์ - $110 - $270 ต่อสัปดาห์
 • บ้านเช่า - $165 - $440 ต่อสัปดาห์
 • โรงเรียนประจำ - $11,000 - $22,000 ต่อปี
  ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตอื่นๆ
 • ร้านขายของชำและรับประทานอาหารนอกบ้าน - $80 - $280 ต่อสัปดาห์
 • แก๊ส ไฟฟ้า - $35 - $140 ต่อสัปดาห์
 • โทรศัพท์ และอินเตอร์เน็ต - $20 - 55 ต่อสัปดาห์
 • ขนส่งสาธารณะ - $15 - $55 ต่อสัปดาห์
 • รถยนต์ (หลังจากซื้อแล้ว) - $150 - $260 ต่อสัปดาห์
 • ความบันเทิง - $80 - $150 ต่อสัปดาห์
  ค่าครองชีพขั้นต่ำ
  หน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองและพลเมืองมีข้อกำหนดการเงินที่ท่านจะต้องปฏิบัติตามเพื่อให้ได้รับวีซ่านักศึกษา ด้านล่างนี้เป็นแนวทางเกี่ยวกับข้อกำหนดที่ท่านจะต้องเจอเมื่อมาศึกษาในประเทศออสเตรเลีย ได้แก่ :
 • ตัวท่านเอง - $18,610
 • เพื่อนร่วมทางของท่าน - $6,515
 • บุตรคนแรกของท่าน - $3,720
 • บุตรคนถัดไปทุก ๆ คน - $2,790
http://www.studyinaustralia.gov.au/thailand/live-in-australia/living-costs

CONTACT US
Hearts & Minds International Education Co., Ltd.
ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อนิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และสหราชอาณาจักร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทีมงานของเราได้เลย ...
ที่อยู่ :
252 ถนนกรุงธนบุรี ซอยสาทรแมนชั่น 1
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600

Address :
252 Krungthonburi Road,
Soi Sathorn Mansion 1,
Klongtonsai, Klongsan,
Bangkok 10600
Thailand
เวลาทำการ :
09:00 - 17:00 น. (จันทร์-ศุกร์)
Working Hours :
09:00 - 17:00 (Mon-Fri)

Tel : +66 (0) 2 055 0915
Mobile : +66 (0) 96 884 8605, +66 (0) 81 581 5105
Fax : +66 (0) 2 055 0914
Email : office@heartsandminds-edu.com
Facebook : heartsandmindseducation
LINE ID : @heartsandminds
Skype : heartsandmindsedu หรือ Sirintorn.d