นักเรียนนักศึกษาจะต้องขอยื่นต่อวีซ่าก่อนวันหมดอายุวีซ่าหรือภายใน 28 วันนับตั้งแต่วันที่วีซ่าหมดอายุ โดยปกติสถานทูตจะออกวีซ่าให้ครอบคลุมตามระยะเวลาหลักสูตรที่ลงเรียนและเผื่อเวลาให้อีกประมาณ 30 วัน การต่อวีซ่าสามารถทำการสมัครออนไลน์และแนบเอกสารตามที่สถานทูตกำหนด โดยหลักๆ แล้วเอกสารที่ต้องส่งให้สถาทูตพิจารณาได้แก่
  • เอกสารยืนยันการลงเรียน (Confirmation of Enrolment-CoE)
  • หลักฐานการเงิน (Bank Letter) ที่เพียงพอและครอบคลุมตามระยะเวลาที่ต้องการ จำนวนเงินขั้นต่ำตามสถานทูตกำหนดตามตารางด้านล่าง (ณ 1 กรกฎาคม 2012)
ExpensesPer PersonAmount required in Australian Dollars (AUD)
TravelApplicantReturn air fare to Australia
Family membersOne return air fare to Australia per person
TuitionApplicantCourse fees
School-age children aged 5-18 AUD 8,000 per year
LivingApplicantAUD 18, 610 per year
PartnerAUD 6,515 per year
First childAUD 3,720 per year
Each other childAUD 2,790 per year
รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.border.gov.au/Trav/Visa/Appl/Student#

ศูนย์รับยื่นวีซ่าออสเตรเลีย Australia Visa Application Centre (VFS)
ที่ตั้ง อาคารเทรนดี้ ชั้น 28 ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพ
เปิดทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.
เวลายื่นเอกสาร 8.30-15.00 น.
เวลารับวีซ่า 10.00-16.30 น.
และเปิดรับยื่นเอกสารในวันเสาร์ เวลา 9.30-12.30 น. แต่จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการยื่น 2,100 บาท
เว็บไซต์ http://www.vfsglobal.com/Australia/Thailand/

CONTACT US
Hearts & Minds International Education Co., Ltd.
ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อนิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และสหราชอาณาจักร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทีมงานของเราได้เลย ...
ที่อยู่ :
252 ถนนกรุงธนบุรี ซอยสาทรแมนชั่น 1
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600

Address :
252 Krungthonburi Road,
Soi Sathorn Mansion 1,
Klongtonsai, Klongsan,
Bangkok 10600
Thailand
เวลาทำการ :
09:00 - 17:00 น. (จันทร์-ศุกร์)
Working Hours :
09:00 - 17:00 (Mon-Fri)

Tel : +66 (0) 2 055 0915
Mobile : +66 (0) 96 884 8605, +66 (0) 81 581 5105
Fax : +66 (0) 2 055 0914
Email : office@heartsandminds-edu.com
Facebook : heartsandmindseducation
LINE ID : @heartsandminds
Skype : heartsandmindsedu หรือ Sirintorn.d