ทำไมถึงเลือกเรียนต่อที่สหราชอาณาจักร
ความมีชีวิตชีวาและความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ในปี 2014 นักเรียนต่างชาติกว่า 500,000 คน จาก 200 ประเทศทั่วโลกได้เดินทางมาเรียนต่อที่สหราชอาณาจักร โดยมากกว่า 16.8% ของนักเรียนจากสถาบันการศึกษาต่างๆ และมากกว่า50% ของนักศึกษาปริญญาเอกเป็นนักเรียนต่างชาติด้วยความที่มีนักเรียนจากทั่วทุกมุมโลกเดินทางมาเรียนที่สหราชอาณาจักรเป็นจำนวนมากในแต่ละปี ทำให้นักเรียนมีโอกาสได้ทำความรู้จักเพื่อนใหม่จากทั่วโลกและได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย

ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับโลก
ทุกหลักสูตรการเรียนการสอนของสหราชอาณาจักรมีความเป็นเลิศด้านทั้งในด้านการสอนและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ครบครันและทันสมัย สถาบันการศึกษาทุกสถาบันของสหราชอาณาจักรต้องผ่านมาตรฐานคุณภาพที่เข้มงวดของรัฐบาลสหราชอาณาจักรและองค์กรการศึกษาจึงจะเปิดรับนักเรียนนักศึกษาได้ อีกทั้งชื่อเสียงทางด้านงานวิจัยและการศึกษาทำให้มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรดึงดูดนักวิชาการและบุคลากรมืออาชีพจากภาคอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก และด้วยคุณภาพทางด้านการศึกษา ทำให้ 4 ใน 6 มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกอยู่ในสหราชอาณาจักร

การลงทุนเพื่ออนาคตที่คุ้มค่า
หลักสูตรระดับอุดมศึกษาในสหราชอาณาจักร จะมีระยะเวลาการเรียนการสอนที่สั้นกว่าประเทศอื่นๆ ตัวอย่างเช่น หลักสูตรปริญญาตรีเต็มเวลาจะมีระยะเวลาเรียน 3 ปี และหลักสูตรปริญญาโทหลายหลักสูตรมีระยะเวลาเรียน 1 ปี ซึ่งนักเรียนจะได้รับประโยชน์จากการประหยัดค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพ และนักเรียนยังสามารถเริ่มทำงานเพื่อหาเงินและหาประสบการณ์ได้เร็วขึ้นอีกด้วย หลักสูตรการเรียนการสอนของสหราชอาณาจักรมีทุนการศึกษา เงินอุดหนุนและโครงการความช่วยเหลือด้านการเงินมากมายสำหรับนักศึกษานานาชาติ

หน้าที่การงานในอนาคต
คุณวุฒิการศึกษาจากสหราชอาณาจักรได้รับการยอมรับและเห็นคุณค่าจากผู้ว่าจ้างทั่วโลก ทำให้เป็นข้อได้เปรียบเมื่อสมัครงาน เนื่องจากการเรียนการสอนที่สหราชอาณาจักรเน้นเรื่องทักษะในการทำงาน รวมถึงมีการวางหลักสูตรโดยความร่วมมือจากภาคธุรกิจ และสอนโดยบุคลากรมืออาชีพจากภาคอุตสาหกรรมนั้นๆ นอกจากนี้การศึกษาในสหราชอาณาจักรยังถือเป็นโอกาสอันดีสำหรับนักศึกษาที่จะได้เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ ๆ และการเข้าสังคมกับนักศึกษาจากทุกประเทศทั่วโลก ซึ่งถือเป็นประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์สำหรับการทำงานในบริษัทระดับนานาชาติ

การต้อนรับอย่างอบอุ่น
สหราชอาณาจักรเป็นสถานที่ที่เป็นมิตรและให้การต้อนรับผู้คนจากทั่วทุกมุมโลก อีกทั้งยังเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางความเชื่อศาสนา โดยศาสนาทุกศาสนาได้รับการเคารพ สถาบันการศึกษาในสหราชอาณาจักรหลายแห่งมีชมรมนานาชาติเพื่อให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและได้รับความช่วยเหลือตลอดเวลาที่อยู่ในสหราชอาณาจักร ชมรมจะมีการจัดกิจกรรมบันเทิงต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้ทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่จากนานาชาติได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งสถาบันต่างๆ จะมีเจ้าหน้าที่ด้านสวัสดิการนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักเรียนนานาชาติดูแลความเป็นอยู่ของนักศึกษา บุคลากรเหล่านี้จะคอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาส่วนตัวเพื่อช่วยในการปรับตัวเมื่อเดินทางมาถึงเป็นครั้งแรก

ข้อมูลจาก : http://www.educationuk.org/thailand/main/why-choose-a-uk-education/
CONTACT US
Hearts & Minds International Education Co., Ltd.
ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อนิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และสหราชอาณาจักร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทีมงานของเราได้เลย ...
ที่อยู่ :
252 ถนนกรุงธนบุรี ซอยสาทรแมนชั่น 1
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600

Address :
252 Krungthonburi Road,
Soi Sathorn Mansion 1,
Klongtonsai, Klongsan,
Bangkok 10600
Thailand
เวลาทำการ :
09:00 - 17:00 น. (จันทร์-ศุกร์)
Working Hours :
09:00 - 17:00 (Mon-Fri)

Tel : +66 (0) 2 055 0915
Mobile : +66 (0) 96 884 8605, +66 (0) 81 581 5105
Fax : +66 (0) 2 055 0914
Email : office@heartsandminds-edu.com
Facebook : heartsandmindseducation
LINE ID : @heartsandminds
Skype : heartsandmindsedu หรือ Sirintorn.d