หลักสูตรภาษาอังกฤษ

หลักสูตรภาษาอังกฤษมีให้เลือกเรียนอย่างหลากหลายตามความต้องการของนักเรียน หลักสูตรมีตั้งแต่หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป (GeneralEnglish) ไปจนถึงหลักสูตรภาษาอังกฤษเฉพาะทาง (Specific Courses) หรือหลักสูตรภาษาอังกฤษทางด้านวิชาการโดยเฉพาะ (Academic Purposes) ซึ่งนักเรียนสามารถเลือกเรียนหลักสูตรให้เหมาะกับความต้องการของนักเรียนได้ตามอายุ ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ และความสนใจและเป้าหมายของตัวเอง โดยหลักๆ แล้วหลักสูตรภาษาอังกฤษในสหราชอาณาจักรมีให้เลือกเรียนทั้งหมด 12 ประเภท ได้แก่

1. General English
เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อการใช้ในชีวิตประจำวัน หรือเพื่อการสื่อสารโดยทั่วไป เหมาะสำหรับผู้เรียนทุกระดับภาษา โดยหลักสูตรนี้จะเปิดสอนหลายระดับ ตั้งแต่ระดับเริ่มต้น (Beginner) จนถึงระดับสูงสุด (Advanced)

2. English for Academic Purposes (EAP)
เป็นหลักสูตรสำหรับนักเรียนที่ต้องการพัฒนาความรู้ และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่จำเป็นในการเรียนในหลักสูตรวิชาการ โดยจะเน้นทักษะการใช้ภาษาเชิง วิชาการ อาทิ การเขียนเรียงความ การจดโน้ต การสัมมนา การอ่านตำรา การใช้ห้องสมุด การใช้คอมพิวเตอร์ และคำศัพท์วิชาเฉพาะ

3. Pre - Sessional English Courses
เปิดสอนตั้งแต่ 3 เดือนไปจนถึง 1 ปี โดยส่วนใหญ่จะเป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อม ให้กับนักศึกษาที่ต้องการเข้าศึกษาต่อ ในหลักสูตรทางด้านวิชาการที่สถาบันการศึกษานั้นๆ แต่ยังมีความสามารถทางด้านภาษาต่ำกว่าที่ได้กำหนดไว้ มักมีการเปิดสอนในช่วงก่อนเปิดภาคเรียน

Support/In-Sessional English Language Courses
เป็นหลักสูตรที่ให้ความช่วยเหลือทางด้านภาษาอังกฤษเพิ่มเติมแก่นักศึกษาในช่วงระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่ส่วนใหญ่จะเป็นคอร์สที่ต่อเนื่องจาก Pre-Sessional

4. English for Specific Purposes (ESP)
เป็นหลักสูตรเฉพาะที่มุ่งเน้นเพื่อการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเหมาะสม รวมถึงทักษะทางภาษาเพื่อความเป็นมืออาชีพในด้านต่างๆ เช่น ทักษะการทำเสนองาน และการเขียนรายงาน เป็นต้น

5. English Plus Combined Courses (Vocational)
เป็นหลักสูตรที่ผสมผสานระหว่างการเรียนภาษาอังกฤษ ควบคู่ไปกับการเรียนหลักสูตรทางด้านอาชีพและการฝึกอบรม

6. Seasonal Courses (Summer Courses)
เป็นหลักสูตรที่เปิดสอนสำหรับเด็กเล็ก (juniors)เหมาะสำหรับผู้เรียนอายุ 5 - 17 ปี ซึ่งจะเปิดสอนในช่วงฤดูร้อนประมาณเดือน มิถุนายน - สิงหาคม โดยส่วนใหญ่แล้วจะมีการเรียนการสอนในช่วงเช้า และเป็นกิจกรรมต่างๆ ในช่วงบ่าย

7. Teaching English as a Foreign Language (TEFL)
เป็นหลักสูตรการฝึกอบรมอาจารย์ที่สอนภาษาอังกฤษ โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ

8. Business English Courses
หลักสูตรสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษในระดับดีและต้องการเพิ่มเติมทักษะที่ใช้ในการติดต่อธุรกิจ เช่น การเขียนอีเมล์หรือจดหมายทางธุรกิจ การสื่อสารและเจรจาทางธุกิจ เป็นต้น

9. Work Experience Programmes
เป็นหลักสูตรที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษในห้องเรียน แล้วลงมือทำจริงในที่ทำงาน หรือฝึกงานต่อที่บริษัทชั้นนำในสหราชอาณาจักร

10. Individual Tuition
เป็นโปรแกรมระยะสั้น สำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนคนเดียว โดยนักเรียนสามารถกำหนดความต้องการในการเรียนของตัวเองได้ ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นหลักสูตรเข้มข้น และเหมาะสำหรับผู้ใหญ่

11. Examination Courses
หลักสูตรเพื่อเตรียมสอบไอเอล (IELTS Preparation) TOEFL,TOEIC หรือ Cambridge Test

12. Home Tuition
มี 2 ประเภท ประเภทแรกคือ การเรียนการสอนจัดที่บ้านของครูผู้สอน และประเภทที่สองคือ การเรียนการสอนจัดที่บ้านของนักเรียน

รายชื่อสถาบันสอนภาษา
LONDONBell English London
Bloomsbury International
CES London
Delfin English London
EC London
International House London
Kaplan International London - Covent Garden
Kaplan International London - Leicester Square
The Language Gallery London
The London School of English
LSI London Central
LSI London Hamstead
Regent London
Stafford House London
Wimbledon School of English
BOURNEMOUTHAnglo Continental
Beet Language
The Bournemouth School of English
ETC International College
Kaplan International Bournemouth
MLS College
Regent Scanbrit Bournemouth
Richard Language Centre
United World School of English
BRIGHTONEC Brighton
ELC Brighton
LSI Brighton
Regent Brighton
Stafford House Brighton
BATHBath College English Language School
Kaplan International Bath
EASTBOURNEELC Eastbourne
Sussex Downs College
CAMBRIDGEBell English Cambridge
EC Cambridge
Kaplan International Cambridge
LSI Cambridge
Stafford House Cambridge
Studio Cambridge
OXFORDCES Oxford
EC Oxford
International House Oxford
Kaplan International Oxford
Regent Oxford
LIVERPOOLKaplan International Liverpool
The Liverpool School of English
MANCHESTEREC Manchester
International House Manchester
Kaplan International Manchester
The Language Gallery Manchester
YORKMelton College
NEWCASTLEInternational House Newcastle
LEEDSCES Leeds
HARROGATECES Harrogate
WORTHINGCES Worthing
BRISTOLInternational House Bristol
RAMSGATEChurchill House School of English Language
EXETORSKOLA English

CONTACT US
Hearts & Minds International Education Co., Ltd.
ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อนิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และสหราชอาณาจักร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทีมงานของเราได้เลย ...
ที่อยู่ :
252 ถนนกรุงธนบุรี ซอยสาทรแมนชั่น 1
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600

Address :
252 Krungthonburi Road,
Soi Sathorn Mansion 1,
Klongtonsai, Klongsan,
Bangkok 10600
Thailand
เวลาทำการ :
09:00 - 17:00 น. (จันทร์-ศุกร์)
Working Hours :
09:00 - 17:00 (Mon-Fri)

Tel : +66 (0) 2 055 0915
Mobile : +66 (0) 96 884 8605, +66 (0) 81 581 5105
Fax : +66 (0) 2 055 0914
Email : office@heartsandminds-edu.com
Facebook : heartsandmindseducation
LINE ID : @heartsandminds
Skype : heartsandmindsedu หรือ Sirintorn.d