การเตรียมพร้อมก่อนเดินทาง (Pre-Departure)

หนังสือเดินทาง(Passport)
หนังสือเดินทางเป็นเอกสารที่สำคัญที่สุดในการเดินทาง จึงควรพกพาติดตัวและเก็บรักษาไว้ในที่ที่ปลอดภัยควรถือหนังสือเดินทางในช่วงแรกและควรทำสำเนาหน้าหนังสือเดินทางและหน้าวีซ่าไว้ให้กับผู้ปกครองที่เมืองไทยด้วย เพื่อไว้สำหรับใช้ในการอ้างอิงรวมทั้งใช้ในกรณีที่ผู้ปกครองหรือญาติพี่น้องต้องการเดินทางไปเยี่ยม อีกทั้งใช้เป็นหลักฐานในการโอนเงินที่ธนาคารในประเทศไทยไปยังประเทศอังกฤษอีกด้วย

เอกสารที่สำคัญ
นักเรียนจะต้องเตรียมเอกสารที่สำคัญเหล่านี้ติดตัวและนำขึ้นเครื่องไปด้วย พร้อมทั้งควรทำสำเนาไว้ให้กับผู้ปกครองที่ประเทศไทย 1 ชุด เพื่อใช้ทดแทนในกรณีสูญหาย

 • จดหมายตอบรับเข้าเรียนจากโรงเรียน วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย
 • ใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ หรือ transcript
 • ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (IELTS/TOEFL)
 • รูปถ่าย ควรสำรองไปเพื่อใช้ในการทำบัตรนักศึกษา บัตรห้องสมุดหรือบัตรสมาชิกต่างๆ รวมทั้งการต่อวีซ่า หรือเก็บเป็นไฟล์สำรองลงในคอมพิวเตอร์
 • IOM Certificate

รายละเอียดที่พักหรือที่อยู่ในประเทศอังกฤษ
นักเรียนควรเตรียมรายละเอียดที่พัก ชื่อ-นามสกุล รวมถึงเบอร์โทรศัพท์บ้านหรือมือถือ สำหรับติดต่อ ไม่ว่าจะเป็นโฮมสเตย์ (Host family) หรือที่พักของญาติหรือเพื่อนที่จะไปพักไปด้วย เมื่อการเดินทางเกิดความล่าช้าเราสามารถติดต่อไปยังผู้มารอรับที่สนามบินหรือใช้บริการแท็กซี่เพื่อให้พาไปส่งได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งที่อยู่นี้จำเป็นต้องใช้แจ้งกับสถาบันที่เรียนอีกด้วย

เงินสด ตั๋วแลกเงิน (Bank draft) และเช็คเดินทาง (Traveler’s Check)
สำหรับการนำเงินสดติดตัวไปยังประเทศอังกฤษแนะนำให้นำไปในจำนวนสำหรับการใช้จ่ายในช่วง 1-2 สัปดาห์แรก เพื่อเป็นค่าเดินทาง ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ หากต้องการนำเงินไปสำหรับชำระค่าเล่าเรียน แนะนำให้ซื้อเป็นตั๋วแลกเงิน (Bank draft) สั่งจ่ายชื่อตัวเองหรือซื้อเป็นเช็คเดินทางเพื่อนำไปเปิดบัญชีธนาคารหรือขึ้นเงินเมื่อเดินทางถึงที่นั่น

อุปกรณ์การเรียน
คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Laptop) ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ ที่เก็บสำรองข้อมูล (Thumb drive/usb) เครื่องเขียน พจนานุกรม สมุดรายงาน แฟ้มเอกสารต่างๆ รวมถึงตำราเรียนที่จำเป็น

เสื้อผ้า
นักเรียนควรตรวจสอบสภาพอากาศในช่วงที่นักเรียนจะเดินทาง สภาพภูมิอากาศของประเทศอังกฤษแบ่งได้เป็น 4 ฤดูกาลดังต่อไปนี้

 1. ฤดูร้อน : เดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม อากาศส่วนใหญ่จะอบอุ่นและแสงแดดจัดจ้า อุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ 14-30 Cในหน้าร้อนนั้นบางวันก็จะร้อนมาก แต่บางวันก็อาจมีอากาศเย็นสบาย นักเรียนควรเตรียมเสื้อยืด เสื้อกล้าม กางเกงขาสั้น เสื้อแขนยาวบางๆ หรือเสื้อแจ็คเกต
 2. ฤดูใบไม้ร่วง : เดือนกันยายน – เดือนพฤศจิกายน อากาศจะเย็นขึ้นเรื่อยๆ ใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีสวยงามและร่วงหล่น ในช่วงนี้อากาศจะเริ่มกลับมาหนาวอีกครั้ง แนะนำให้นักเรียนเตรียมผ้าพันคอ เสื้อแจ็คเกต เสื้อแขนยาว หมวกไหมพรมและลองจอน เป็นต้น
 3. ฤดูหนาว : เดือนธันวาคม – เดือนกุมภาพันธ์ อากาศจะหนาวมากที่สุด หิมะตกในบางพื้นที่ กลางคืนจะยาวกว่ากลางวัน และจะมืดเร็วกว่าปกติ อุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ประมาณ 1-5 C นักเรียนควรติดเสื้อกันหนาวไว้กับตัว หรือในประเป๋าเล็กติดตัวขึ้นเครื่อง และแนะนำให้นักเรียนสวมเสื้อกันหนาวหนาๆ อุ่นๆ ซึ่งนักเรียนอาจจะไปหาซื้อที่ประเทศอังกฤษเลยก็ได้ เนื่องจากร้านค้าต่างๆ จะชอบมีส่วนลดหรือโปรโมชั่น ทำให้เสื้อกันหนาว เช่น over-coat อาจมีราคาถูกกว่าที่ประเทศไทย และยังเป็นการลดพื้นที่ในกระเป๋าอีกด้วยนอกจากนี้ก็ควรเตรียม คาดิแกน ลองจอน หมวกไหมพรม ผ้าพันคอ ถุงเท้า และถุงมือ เป็นต้น
 4. ฤดูใบไม้ผลิ : เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม อากาศจะเปลี่ยนแปลง ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ฝนตกบ่อยมาก และอากาศจะยังค่อนข้างเย็นอยู่ ดังนั้นนักเรียนควรจะเตรียมเสื้อกันฝนหรือเสื้อแจ๊คเกตที่ทำจากผ้าร่มกันน้ำและพกร่มไว้ตลอดเวลา เสื้อผ้าที่ควรเตรียมไป เช่น เสื้อแจ็คเกต เสื้อคาร์ดิแกน ผ้าพันคอหมวก เสื้อเวทเตอร์หรือเสื้อไหมพรม เสื้อยืดแขนยาว และลองจอน เป็นต้น
และเนื่องจากประเทศอังกฤษเป็นประเทศที่มีฝนตกบ่อยมาก และไม่สามารถคาดการณ์ได้ บางวันฝนอาจจะตกทั้งวันและมีอากาศอึมครึม ดังนั้นนักเรียนควรจะเตรียมเสื้อกันฝนหรือเสื้อแจ๊คเกตที่ทำจากผ้าร่มกันน้ำ และควรจะพกร่มติดตัวไว้ตลอด ในส่วนของเสื้อผ้าที่จะนำไปที่ประเทศอังกฤษควรเตรียมไว้สำหรับใส่ในช่วง 2-3 สัปดาห์ก็เพียงพอแล้ว เพราะส่วนใหญ่จะใส่เสื้อผ้าซ้ำ และนักเรียนสามารถหาซื้อเพิ่มเติมได้ที่อังกฤษ ร้านค้าหลายร้านมีโปรโมชั่น และลดราคาอยู่เป็นประจำ สำหรับรองเท้าแนะนำเป็นรองเท้าผ้าใบ หรือรองเท้าที่สวมใส่สบาย เพราะผู้คนที่ประเทศอังกฤษนิยมเดินกันในระยะใกล้ และควรเตรียมรองเท้ากีฬา และรองเท้าแตะไปด้วย

ของใช้ส่วนตัวและเครื่องใช้ไฟฟ้า
แนะนำให้เตรียมของใช้ที่จำเป็นเช่น แว่นตา(ควรติดไปอย่างน้อย 2 อัน) คอนแทคเลนส์(ควรนำเผื่อไปหลายๆ ชุด) แว่นกันแดด ร่ม(ที่แข็งแรงๆ หรืออาจจะไปซื้อที่อังกฤษก็ได้) กรรไกร ที่ตัดเล็บ เป็นต้น และของใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น สบู่อาบน้ำ ยาสีฟัน ครีมทาผิว สำหรับใช้ในช่วงแรกจากนั้นก็สามารถหาซื้อได้ตามซุปเปอร์มาเก็ตทั่วไปได้ ส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าที่นำไปจากเมืองไทย ต้องนำ Adaptor ชนิด 3 ขาไปด้วย

ยาประจำตัวและยาสามัญประจำบ้าน
ยาสามัญประจำบ้านเช่น ยาแก้ปวดลดไข้ แก้ท้องเสีย แนะนำให้นำไปจากประเทศไทยเพื่อใช้ได้ทันทีเมื่อเจ็บป่วย

ข้อแนะนำเกี่ยวกับการจัดกระเป๋า

 • เขียนชื่อที่อยู่ทั้งที่บ้านและที่ประเทศอังกฤษลงบนป้ายแท็กติดกระเป๋าเดินทาง แปะเทปสีติดกระเป๋าเดินทางทำสัญลักษณ์ไว้
 • ใช้สายรัดหรือเชือกคาดกระเป๋าในกรณีที่ล็อกเกิดเสีย
 • ตรวจสอบระเบียบของสายการบินเกี่ยวกับน้ำหนัก ขนาด และจำนวนสัมภาระกระเป๋าเดินทางน้ำหนักต้องไม่เกิน 25-30 กก.แล้วแต่สายการบิน กระเป๋าเดินทางที่ใช้ควรมีล้อสำหรับเลื่อน กระเป๋าใบนี้ใส่ไว้ใต้ท้องเครื่อง ส่วนเอกสารสำคัญเช่นพาสปอร์ต วีซ่า หนังสือตอบรับจากทางโรงเรียน ชื่อที่อยู่ของโรงเรียนและโฮมสเตย์ เบอร์โทรศัพท์ต่างๆ ยาประจำตัว ของมีค่า เงินและบัตรเครดิตให้ใส่ไว้ในเป้หรือกระเป๋าที่ติดตัวขึ้นเครื่อง

CONTACT US
Hearts & Minds International Education Co., Ltd.
ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อนิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และสหราชอาณาจักร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทีมงานของเราได้เลย ...
ที่อยู่ :
252 ถนนกรุงธนบุรี ซอยสาทรแมนชั่น 1
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600

Address :
252 Krungthonburi Road,
Soi Sathorn Mansion 1,
Klongtonsai, Klongsan,
Bangkok 10600
Thailand
เวลาทำการ :
09:00 - 17:00 น. (จันทร์-ศุกร์)
Working Hours :
09:00 - 17:00 (Mon-Fri)

Tel : +66 (0) 2 055 0915
Mobile : +66 (0) 96 884 8605, +66 (0) 81 581 5105
Fax : +66 (0) 2 055 0914
Email : office@heartsandminds-edu.com
Facebook : heartsandmindseducation
LINE ID : @heartsandminds
Skype : heartsandmindsedu หรือ Sirintorn.d