โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน MOU NEW ZEALAND 2019
10 สัปดาห์ : 2 มีนาคม - 11 พฤษภาคม 2562

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศนิวซีแลนด์ เป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือทางการศึกษา ระหว่าง โรงเรียนในไทยกับโรงเรียนที่มีชื่อเสียง 4 โรงเรียน ของเมือง Palmerston North ในเขต Manawatu ประเทศนิวซีแลนด์ โดยมีเป้าหมายเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระหว่างอายุ 11-17 ปี ได้ไปเข้าชั้นเรียนของโรงเรียนดังกล่าว โดยมีกำหนดระยะเวลาขั้นต่ำ 1 เทอมการศึกษาของนิวซีแลนด์ (ประมาณ 10 สัปดาห์)

  รายละเอียดโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนนิวซีแลนด์
 • นักเรียนจะได้เข้าชั้นเรียนร่วมกับนักเรียนนิวซีแลนด์เป็นเวลา 1 เทอมการศึกษา (10 สัปดาห์) โดยมีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาภาษาอังกฤษและได้ทำความรู้จักและเข้าใจในระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์
 • ใน 10 สัปดาห์นี้ มีช่วงปิดเทอมของโรงเรียนเป็นเวลา 2 สัปดาห์
 • นักเรียนจะได้พักกับโฮมสเตย์ที่ทางโรงเรียนจัดหาให้

ค่าใช้จ่าย
ราคา 245,000 บาท ค่าใช้จ่ายดังกล่าวนี้รวม ... ค่าลงทะเบียน ค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก (โฮมสเตย์) ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ค่าตั๋วเครื่องบิน และค่าธรรมเนียมวีซ่า

  คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. อายุระหว่าง 11- 17 ปี
 2. มีความมุ่งมั่นที่จะรับประสบการณ์และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆในการเป็นนักเรียนที่นิวซีแลนด์
 3. มีพื้นฐานภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถสื่อสารได้
 4. มีความรับผิดชอบและสามารถดูแลตัวเองได้ดี
  เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
 • สำเนาพาสปอร์ต ที่มีระยะเวลาเหลืออย่างน้อย 6 เดือน
 • ผลการเรียน อย่างน้อย 1 ปีการศึกษา
 • สลิปการโอนเงินงวดที่ 1
  วิธีการสมัครและชำระเงิน
 1. นักเรียนสามารถติดต่อขอรับใบสมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โครงการ EP/MEP ของโรงเรียน หรือ ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ คลิก
 2. หมดเขตการรับสมัคร 23 พฤศจิกายน 2561
 3. นักเรียนสามารถแบ่งชำระเงินเป็น 3 งวด ได้ดังนี้
 4. งวดที่ 1 จำนวน 50,000 บาท ในวันที่ส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
  งวดที่ 2 จำนวน 95,000 บาท ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
  งวดที่ 3 จำนวน 100,000บาท ภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2561

  บัญชี: 055-0-14766-7
  ชื่อบัญชี: บจ. ฮาร์ทส์แอนด์มายส์ อินเตอร์เนชั่นนอล เอ็ดดูเคชั่น
  ธนาคาร: กรุงไทย สาขา: ถนนเจริญนคร

  หรือ

  บัญชี: 286-6-11451-0
  ชื่อบัญชี: บจก. ฮาร์ทส์แอนด์มายส์ อินเตอร์เนชั่นนอล เอ็ดดูเคชั่น
  ธนาคาร: ธนชาติ สาขา: เจริณนคร ซอย 36

 5. แจ้งและส่งหลักฐานการชำระเงินได้ที่ 02-055-0915, 090-992-2912 หรือ hrtms@nzausstudy.com
  Line ID: @heartsandminds
 6. นักเรียนจัดเตรียมเอกสารสำหรับทำวีซ่านักเรียน (ยื่นเอกสารภายในวันที่ 11 มกราคม 2562)
 7. กำหนดปฐมนิเทศน์เสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562
  เงื่อนไขการสมัคร
 1. ลำดับการจัดสรรโรงเรียนให้แก่นักเรียน ขึ้นอยู่กับลำดับการส่งใบสมัครและการโอนเงินของนักเรียน
  นักเรียนที่ส่งใบสมัครพร้อมโอนเงินก่อน มีสิทธิ์ในการเข้าเรียนในโรงเรียนที่เลือกไว้เป็นอันดับที่ 1 ก่อน หากโควตาโรงเรียนที่เลือกไว้เป็นอันดับแรกเต็มแล้ว ทางโครงการฯของสงวนสิทธิ์ในการจัดสรรนักเรียนไปยังรร.อันดับที่ 2 และ 3 ตามลำดับ
 2. การยกเลิกการสมัคร
  1. ยกเลิกใบสมัคร (หลังการส่งใบสมัคร)                     ชำระ 10,000 บาท
  2. ยกเลิกใบสมัคร (หลังการปิดรับสมัคร วันที่ 23 พ.ย. 61)  ชำระ 25,000 บาท
  3. ยกเลิกใบสมัคร (หลังวันที่ 11 ม.ค. 62)                   ชำระ 50,000 บาท

ข้อมูลโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

Awatapu College

Awatapu Collegeเป็นโรงเรียนสหศึกษาที่มีคุณภาพของเขตการศึกษานี้ มีนักเรียนไทยประมาณ 3คนจากจำนวนนักเรียนประมาณ750คน โรงเรียนนี้มีนักเรียนต่างชาติราว 35คนจากหลากหลายเชื้อชาติ โดยโรงเรียนให้การดูแลนักเรียนต่างชาติเหล่านี้เป็นอย่างดีจนทำให้โรงเรียนได้รับรางวัลดูแลนักเรียนต่างชาติยอดเยี่ยมประจำปี 2010 อีกทั้งในปีนี้ โรงเรียนยังได้รับคัดเลือกจาก Education New Zealand ซึ่งเป็นหน่วยงานส่งเสริมการศึกษาในนิวซีแลนด์ของรัฐบาล ให้เป็นหนึ่งในโรงเรียนตัวอย่างที่มีโปรแกรมการดูแลนักเรียนต่างชาติที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โรงเรียนนี้มีความโดดเด่นในวิชา Creative Arts และ Fashion Design ซึ่งนักเรียนได้รับรางวัลมาทุกปี นอกจากนี้ วิชาอย่าง Mechanical Engineering ซึ่งสอนให้นักเรียนประกอบเครื่องยนต์ และ Furniture Design ซึ่งสอนให้นักเรียนทำเฟอร์นิเจอร์เอง ก็เป็นวิชาที่สร้างความแตกต่างเฉพาะตัวให้กับโรงเรียนนี้นักเรียนที่เลือกโรงเรียนนี้จะได้อาศัยอยู่กับโฮมสเตย์ที่ทางโรงเรียนเป็นคนจัดหาให้St Peter’s College

St Peter’s Collegeเป็นโรงเรียนคาทอลิกสหศึกษาคุณภาพดีอีกโรงเรียนหนึ่งในกลุ่มนี้ มีนักเรียนประมาณ600 คน และมีจำนวนนักเรียนต่างชาติประมาณ 20คน ยังไม่มีนักเรียนไทย นักเรียนของโรงเรียนนี้มีความเป็นกันเองเป็นอย่างมากและให้การต้อนรับนักเรียนต่างชาติเป็นอย่างดี ทางแผนกดูแลนักเรียนต่างชาติของโรงเรียนมีโครงการที่ชื่อว่า Connect to Success ที่มีขึ้นเพื่อให้การช่วยเหลือนักเรียนต่างชาติในด้านการเรียน โดยจะให้คำแนะนำวิชาที่เหมาะสม หรือคอยให้การสนับสนุนหากนักเรียนมีปัญหาด้านการเรียน ทั้งยังติดตามผลการเรียนของนักเรียนอย่างใกล้ชิดอีกด้วยนักเรียนที่เลือกโรงเรียนนี้จะได้อาศัยอยู่กับโฮมสเตย์ที่ทางโรงเรียนเป็นคนจัดหาให้Palmerston North Boys’ High School

Palmerston North Boys’ High Schoolเป็นโรงเรียนชายล้วนประจำเมืองที่มีคุณภาพการเรียนการสอนในระดับที่ดีมาก มีนักเรียนที่สามารถทำคะแนนได้ในระดับสูงสุดในการสอบระดับประเทศ เรื่องกีฬาและดนตรีก็ยังโดดเด่นในระดับที่สามารถคว้ารางวัลในระดับภูมิภาคและระดับประเทศมาแล้ว ขณะนี้มีนักเรียนไทยอยู่ประมาณ 10 คน โดยโรงเรียนมีนักเรียนประมาณ 1700 คน มีนักเรียนต่างชาติประมาณ 60 คน มีนักเรียนไทยหลายคนที่จบจากที่นี่และสามารถเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยต่างประเทศชั้นนำระดับโลกได้เช่น Imperial College ที่อังกฤษ หรือ University of Melbourne ที่ออสเตรเลียนักเรียนที่เลือกโรงเรียนนี้จะได้อาศัยอยู่กับโฮมสเตย์ที่ทางโรงเรียนเป็นคนจัดหาให้Palmerston North Girls’ High School

Palmerston North Girls' High School เป็นโรงเรียนหญิงล้วนประจำเมืองที่มีคุณภาพการเรียนการสอนในระดับที่ดีมาก มีนักเรียนประมาณ 1,200 คน นักเรียนต่างชาติประมาณ 25 คน โรงเรียนนี้มีผลการเรียนที่ดี มีความโดดเด่นทั้งทางด้านวิชาการ ดนตรีและกีฬา นอกเหนือจากนี้ ทางโรงเรียนยังมี Application เป็นของตัวเองซึ่งทำให้เกิดความสะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญของโรงเรียนมากยิ่งขึ้นด้วย นักเรียนที่เลือกโรงเรียนนี้จะได้อาศัยอยู่กับโฮมสเตย์ที่ทางโรงเรียนเป็นคนจัดหาให้ประมวลภาพโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน MOU ประเทศนิวซีแลนด์ปี 2018 Click!!!
ดาวโหลด ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ Click!!!
ดาวโหลด โบว์ชัวร์โครงการปี 2019 Click!!!
ดาวโหลด การเตรียมเอกสารขอวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์ Click!!!

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Hearts and Minds International Education Co.,Ltd.
Tel : 02-055-0915
Moblie : 090-992-2912
Line ID :@heartsandminds หรือ frankph


CONTACT US
Hearts & Minds International Education Co., Ltd.
ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อนิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และสหราชอาณาจักร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทีมงานของเราได้เลย ...
ที่อยู่ :
252 ถนนกรุงธนบุรี ซอยสาทรแมนชั่น 1
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600

Address :
252 Krungthonburi Road,
Soi Sathorn Mansion 1,
Klongtonsai, Klongsan,
Bangkok 10600
Thailand
เวลาทำการ :
09:00 - 17:00 น. (จันทร์-ศุกร์)
Working Hours :
09:00 - 17:00 (Mon-Fri)

Tel : +66 (0) 2 055 0915
Mobile : +66 (0) 96 884 8605, +66 (0) 81 581 5105
Fax : +66 (0) 2 055 0914
Email : office@heartsandminds-edu.com
Facebook : heartsandmindseducation
LINE ID : @heartsandminds
Skype : heartsandmindsedu หรือ Sirintorn.d