โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนเมืองเนเปียร์ประเทศนิวซีแลนด์
Napier, New Zealand
2 มีนาคม – 11 พฤษภาคม 2019 (10 สัปดาห์)

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนเมืองเนเปียร์ ประเทศนิวซีแลนด์ มีเป้าหมายเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนไทยอายุระหว่าง 13-17 ปี ได้ไปเข้าชั้นเรียนร่วมกับนักเรียนของโรงเรียนดังกล่าว พร้อมเรียนรู้วัฒนธรรมนิวซีแลนด์ผ่านการทำกิจกรรมในแต่ละสัปดาห์ โดยมีกำหนดระยะเวลา 1 เทอมการศึกษาของนิวซีแลนด์ (ประมาณ 10 สัปดาห์)

  รายละเอียดโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนนิวซีแลนด์
 • นักเรียนจะไปเข้าร่วมชั้นเรียนเป็นเวลา 1 เทอมการศึกษา (10 สัปดาห์) โดยมีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาภาษาอังกฤษและเข้าใจระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์
 • ทางโรงเรียนจะจัดกิจกรรมทัศนศึกษา (Local activities & Wellington overnight trip) ให้กับนักเรียน (สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ช่วงบ่ายของวันธรรมดา)
 • ใน 10 สัปดาห์นี้จะรวมช่วงปิดเทอมของโรงเรียนระยะเวลา 2 สัปดาห์
 • ในระหว่างช่วงปิดเทอม 2 สัปดาห์ ทางโรงเรียนจะจัดสอนภาษาอังกฤษและจัดกิจกรรมทัศนศึกษา 3 วัน 2 คืนที่เมืองโรโตรัว (Rotorua)
 • นักเรียนจะพักกับโฮมสเตย์ชาวนิวซีแลนด์
 • การเดินทางมีผู้ดูแลเดินทางไปส่งและดูแลความเรียบร้อยให้กับนักเรียนในช่วงสัปดาห์แรก และมีผู้ดูแลเดินทางไปรับนักเรียนกลับไทยพร้อมเข้าเยี่ยมนักเรียนในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของโครงการ
  รายละเอียดกิจกรรม
 1. Gannet Beach Adventures
 2. Professional gold lesson and 9-hole game
 3. Silky Oak Chocolate -triple choc dip tour and tastings
 4. Paintball
 5. Surfing lesson
 6. Splash Planet
 7. Traditional Māori carving experience
 8. Marae visit
 9. Pipi Café pizza-making
 10. Flax Rock rock-climbing
 11. Farmyard Zoo (2 rides)
 12. Sunrise Hut hike
 13. National Aquarium & mini golf
 14. Wellington : this is an overnight trip. It includes dinner and breakfast. Students will need to pay for their own lunch and snacks. Activities include:
  • Zealandia by night
  • Te Papa
  • Wellington Zoo
 15. Rotorua: this is a three-day / two-night trip. Breakfast, lunch, dinner and accommodation is included. Activities include:
  • Redwoods nightlights tour
  • Agrodome
  • TePuia
  • Paradise Valley Springs
  • Skyline Rotorua Gondola
ระยะเวลา : 2 มีนาคม – 11 พฤษภาคม 2019 (10 สัปดาห์)
ค่าใช้จ่าย : 259,000 บาท
ราคานี้รวม ... ค่าลงทะเบียนเรียน, ค่าเล่าเรียน, ค่าที่พัก (โฮมสเตย์), ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรมทัศนศึกษา, ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ, ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ (ชั้นประหยัด), ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยว และค่าผู้ดูแลทั้งขาไปและขากลับ
  คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. อายุระหว่าง 13-17 ปี
 2. มีความมุ่งมั่นที่จะรับประสบการณ์และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ในการเป็นนักเรียนที่นิวซีแลนด์
 3. มีพื้นฐานภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถสื่อสารได้
 4. มีความรับผิดชอบและสามารถดูแลตัวเองได้ดี
  เอกสารประกอบการสมัคร
 1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
 2. สำเนาพาสปอร์ต ที่มีระยะเวลาเหลืออย่างน้อย 6 เดือน
 3. ผลการเรียนเฉลี่ย อย่างน้อย 1เทอมการศึกษา
 4. สลิปการโอนเงินงวดที่ 1
  วิธีการสมัครและชำระเงิน
 1. นักเรียนสามารถติดต่อขอรับใบสมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โรงเรียน หรือ ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.nzausstudy.com
 2. หมดเขตการรับสมัคร 23 พฤศจิกายน 2561
 3. นักเรียนสามารถแบ่งชำระเงินเป็น 3 งวด ได้ดังนี้
  • งวดที่ 1 จำนวน 50,000 บาท ในวันที่ส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
  • งวดที่ 2 จำนวน 109,000 บาท ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
  • งวดที่ 3 จำนวน 100,000 บาท ภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2561

  • บัญชี: 055-0-14766-7
   ชื่อบัญชี: บจ. ฮาร์ทส์แอนด์มายส์ อินเตอร์เนชั่นนอล เอ็ดดูเคชั่น
   ธนาคาร: กรุงไทย สาขา: ถนนเจริญนคร

   หรือ

   บัญชี: 286-6-11451-0
   ชื่อบัญชี: บจก. ฮาร์ทส์แอนด์มายส์ อินเตอร์เนชั่นนอล เอ็ดดูเคชั่น
   ธนาคาร: ธนชาติ สาขา: เจริณนคร ซอย 36

 4. แจ้งและส่งหลักฐานการชำระเงินได้ที่ 02-055-0915, 096-884-8605 หรือ hrtms@nzausstudy.com
  Line ID: @heartsandminds
 5. นักเรียนจัดเตรียมเอกสารสำหรับทำวีซ่า (ยื่นเอกสารภายในวันที่ 11 มกราคม 2562)
 6. กำหนดปฐมนิเทศน์เสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562
  เงื่อนไขการยกเลิกการสมัคร
 1. ยกเลิกใบสมัคร (หลังการส่งใบสมัคร)                               ชำระ 10,000 บาท
 2. ยกเลิกใบสมัคร (หลังการปิดรับสมัคร วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561)  ชำระ 25,000 บาท
 3. ยกเลิกใบสมัคร (หลังวันที่ 11 มกราคม 2562)                      ชำระ 50,000 บาท

ข้อมูลโรงเรียนNapier Boys’ High School


Napier Boys’ High School เป็นโรงเรียนรัฐบาล ชายล้วน ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1872 เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนเก่าแก่และประสบความสำเร็จมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์ โรงเรียนตั้งอยู่ใจกลางเมือง Napier ซึ่งอยู่ทางตะวันออกของเกาะเหนือของประเทศนิวซีแลนด์ โรงเรียนมีเกียรติประวัติทั้งในด้านวิชาการ กีฬา วัฒนธรรม และธรรมเนียมปฏืบัติที่ยาวนาน และยังเป็นโรงเรียนที่ติดอันดับ 1-8 แห่งของนิวซีแลนด์ที่โดดเด่นในด้านการศึกษาอย่างแท้จริง อีกทั้งทางโรงเรียนยังมีทีมงานที่พร้อมจะดูแลนักเรียนต่างชาติอย่างดีและเพียบพร้อม ซึ่งมีนโยบายในการรับนักเรียนต่างชาติจำนวนจำกัดเพื่อให้ทีมงานดูแลนักเรียนอย่างทั่วถึง นอกเหนือจากนั้นทางโรงเรียนมีโปรแกรมสอนภาอังกฤษให้กับนักเรียนต่างชาติโดยเฉพาะอีกด้วย ปัจจุบันโรงเรียนมีนักเรียนทั้งสิ้นประมาณ 1,230 คน นักเรียนต่างชาติประมาณ 36 คน นักเรียนไทยประมาณ 5 คน ศิษย์เก่าโรงเรียนมัธยมศึกษาเนเปียร์ บอยส์ ที่มีชื่อเสียงเช่น ดร.แฟรงค์ คอร์เนอร์ ประธานสมัชชาใหญ่แห่งชาติ และ ท่านเซอร์ เอียน แอ๊กซ์ฟอร์ด นักวิทยาศาสตร์และผู้อำนวยการสถาบัน Max Planck Institute for Aeronomy ประเทศเยอรมัน

ข้อมูลโรงเรียนNapier Girls’ High School


Napier Girls' High School โรงเรียนหญิงล้วนขนาดใหญ่ที่เป็น 1 ในโรงเรียนที่เก่าแก่ที่สุดของนิวซีแลนด์ Napier ซึ่งเป็นเมืองชายฝั่งทางตะวันออกของเกาะเหนือของนิวซีแลนด์ สามารถบินต่อมาจากเมือง Auckland ได้ภายใน 1 ชม.โรงเรียนนี้ถือเป็นโรงเรียนที่มีผลการเรียนในระดับสูงเมื่อเทียบในระดับประเทศ โรงเรียนตั้งอยู่ในใจกลางเมืองและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีมาก โรงเรียนครบครับไปด้วยอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย อาคารเรียนที่สวยงามและโดดเด่นอยู่ในใจกลางเมืองเนเปียร์ ทั้งยังเป็นโรงเรียนที่มีวิชาเรียนทั้งในสายวิชาการและงานช่างให้เลือกเรียนมากมาย เครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้สอนวิชาช่างต่างๆ ก็มีอย่างเพียบพร้อมและน่าตื่นตื่นใจ เทียบเท่ากับโรงเรียนเอกชนระดับนำของประเทศ โรงเรียนมีจำนวนนักเรียนทั้งหมดอยู่ประมาณ 1,000 คน และเป็นนักเรียนต่างชาติประมาณ 31 คน ในจำนวนนี้มีนร.ไทย 6 คน นอกจากนี้โรงเรียนยังมีคลาสเรียนเสริม ESOL สำหรับนักเรียนต่างชาติเพื่อช่วยให้ภาษาอังกฤษดีขึ้นอีกด้วย

ดาวน์โหลด โบว์ชัวร์รายละเอียดโครงการ Click!!!
ดาวน์โหลด ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ Click!!!

CONTACT US
Hearts & Minds International Education Co., Ltd.
ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อนิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และสหราชอาณาจักร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทีมงานของเราได้เลย ...
ที่อยู่ :
252 ถนนกรุงธนบุรี ซอยสาทรแมนชั่น 1
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600

Address :
252 Krungthonburi Road,
Soi Sathorn Mansion 1,
Klongtonsai, Klongsan,
Bangkok 10600
Thailand
เวลาทำการ :
09:00 - 17:00 น. (จันทร์-ศุกร์)
Working Hours :
09:00 - 17:00 (Mon-Fri)

Tel : +66 (0) 2 055 0915
Mobile : +66 (0) 96 884 8605, +66 (0) 81 581 5105
Fax : +66 (0) 2 055 0914
Email : office@heartsandminds-edu.com
Facebook : heartsandmindseducation
LINE ID : @heartsandminds
Skype : heartsandmindsedu หรือ Sirintorn.d