แพ็คเกจทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนไทย

    เกณฑ์การให้ทุนการศึกษา
  1. โรงเรียนในเครือ WPEN (Scots College, Samuel Marsden Collegiate และ Chilton Saint James School) มอบทุนการศึกษา 2 ทุนต่อโรงเรียนแก่นักเรียนสัญชาติไทย (รวมทั้งสิ้น 6 ทุน)
  2. โรงเรียนพิจารณาการให้ทุนแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนและผลภาษาอังกฤษดีเลิศเท่านั้น
  3. ทุนการศึกษานี้สำหรับผู้สมัคร Year 10 หรือ Year 11 ที่จะเริ่มเรียนในเทอมหนึ่งหรือเทอมสองของปี 2018 เท่านั้น
  4. ผู้สมัครจะต้องสมัครเรียนอย่างน้อย 4 เทอม (เทอม 1-4, 2018 หรือ เทอม 2-4, 2018+เทอม 1, 2019)
  5. การพิจารณาทุนการศึกษาในปีถัดไปขึ้นอยู่กับผลการเรียนในปีนั้นๆ ของนักเรียนทุน
  6. ทุนการศึกษาของ Scots College มอบแก่นักเรียนประจำเท่านั้น (นักเรียนอยู่โฮมสเตย์ช่วงปิดเทอม)
  7. วันปิดรับสมัครขอทุนคือวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2017

ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนประจำ (Scots College)
ราคาเต็มต่อปีราคาทุนปี 2018ราคาทุนปี 2018 เป็นเงินบาท*
ค่าสมัคร$1,250.00--
ค่าเล่าเรียน$30,350.00$17,451.25415,036.50 บาท
ค่า StudyCare$5,000.00$2,875.0068,353.00 บาท
ค่าหอพัก 7 วัน$16,260.00$8,130.00193,290.40 บาท
ค่าโฮมสเตย์ช่วงปิดเทอม$3,200.00$3,200.0076,079.86 บาท
ค่าเครื่องแบบนักเรียน$1,200.00$600.0014,264.97 บาท
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด$1,200.00$1,200.0028,535.58 บาท
ค่าประกันสุขภาพ$680.00$680.0016,170.16 บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด$59,140.00$34,136.25811,730.47 บาท

ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนโฮมสเตย์ (Samuel Marsden และ Chilton Saint James)
ราคาเต็มต่อปีราคาทุนปี 2018ราคาทุนปี 2018 เป็นเงินบาท*
ค่าสมัคร$1,250.00--
ค่าเล่าเรียน$30,350.00$17,451.25414,933.92 บาท
ค่า StudyCare$5,000.00$2,875.0068,362.44 บาท
ค่าโฮมสเตย์$13500.00$13,500.00321,006.24 บาท
ค่าเครื่องแบบนักเรียน$1,200.00$600.0014,264.97 บาท
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด$1,200.00$1,200.0028,535.58 บาท
ค่าประกันสุขภาพ$680.00$680.0016,170.16 บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด$53,180.00$36,306.25863,273.31 บาท

* 1 เหรียญนิวซีแลนด์= 23.7782 บาท

ราคาทุนดังกล่าวรวม
ค่าสมัคร
ค่าเล่าเรียน
ค่า StudyCare
ค่าที่พักและอาหารทุกมื้อ

ค่ารับส่งที่สนามบินโอ๊คแลนด์และเวลลิงตัน
ค่าเครื่องแบบนักเรียน
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (Incidentals)
ค่าประกันสุขภาพและการเดินทาง
ราคาทุนดังกล่าวไม่รวม
ค่าตั๋วเครื่องบิน
ค่าสัปดาห์ EOTC
ค่าใช่จ่ายส่วนตัว
ค่าสมัครหรือค่าต่อวีซ่านักเรียน
ค่าเครื่องแบบนนอกเหนือจากที่โรงเรียนกำหนด

CONTACT US
Hearts & Minds International Education Co., Ltd.
ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อนิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และสหราชอาณาจักร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทีมงานของเราได้เลย ...
ที่อยู่ :
252 ถนนกรุงธนบุรี ซอยสาทรแมนชั่น 1
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600

Address :
252 Krungthonburi Road,
Soi Sathorn Mansion 1,
Klongtonsai, Klongsan,
Bangkok 10600
Thailand
เวลาทำการ :
09:00 - 17:00 น. (จันทร์-ศุกร์)
Working Hours :
09:00 - 17:00 (Mon-Fri)

Tel : +66 (0) 2 055 0915
Mobile : +66 (0) 96 884 8605, +66 (0) 81 581 5105
Fax : +66 (0) 2 055 0914
Email : office@heartsandminds-edu.com
Facebook : heartsandmindseducation
LINE ID : @heartsandminds
Skype : heartsandmindsedu หรือ Sirintorn.d