เกี่ยวกับ Hearts & Minds Education ( Thai / Eng )
เกี่ยวกับเรา

Hearts&Minds International Education Co., Ltd ให้บริการแนะแนวและให้คำปรึกษานักเรียนที่สนใจศึกษาต่อต่างประเทศ ทั้งในนิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และอังกฤษ ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่าสิบปี โดยมีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนได้รับคำแนะนำด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง เหมาะสม โดยยึดประโยชน์ของนักเรียนเป็นหลักและการดูแลเอาใจใส่ใกล้ชิดตลอดระยะเวลาในการใช้ชีวิตในต่างประเทศ นอกจากนี้บริษัทของเรายังเป็น ENZ recognised agency ที่ได้รับการรับรองจาก Education New Zealand ซึ่งคือหน่วยงานรัฐบาลที่ดูแลเรื่องการศึกษาของนิวซีแลนด์อีกด้วย..เราให้คำปรึกษาสำหรับผู้ที่สนใจโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ..

ประวัติโดยย่อ

Hearts&Minds International Education Co., Ltd มีประวัติอันยาวนานในวงการธุรกิจการศึกษา แต่เดิมก่อตั้งขึ้นภายใต้ชื่อ Hearts & Minds International Student Servicesในปีพ.ศ. 2542 ที่เมือง Auckland ประเทศนิวซีแลนด์ โดยคุณพุทธิพร ทอมสัน ขณะนั้นดำรงตำแหน่ง Education Manager, NZ Education Centre ณ สถานฑูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย (2539-2541) ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 Hearts & Minds EducationCo., Ltd ได้ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยเพื่อให้ความช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจศึกษาต่อในประเทศนิวซีแลนด์ ตลอดจนปีพ.ศ. 2557 บริษัทได้เปลี่ยนชื่อเป็น Hearts&Minds International Education Co., Ltd. เพื่อประชาสัมพันธ์การศึกษาประเทศนิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และอังกฤษ อีกทั้งยังช่วยเหลือผู้ปกครองและนักเรียนที่ต้องการผู้ให้คำปรึกษาในการศึกษาต่อทั้ง 3 ประเทศดังกล่าว

สิ่งที่เราเชื่อมั่น

เราเชื่อมั่นว่านักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในต่างประเทศจะประสบความสำเร็จได้อย่างดียิ่งขึ้นเมื่อได้รับการดูแลและช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ เพราะจะทำให้นักเรียนลดความเครียดและความกังวลในเรื่องการหาสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพในการศึกษาต่อต่างประเทศ เราพร้อมให้ข้อมูลที่ถูกต้องเพียงพอและเหมาะสมเพื่อช่วยให้นักเรียนตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง เราส่งเสริมความสำเร็จในการพัฒนาทางความคิดในสามด้านไม่ว่าจะเป็น ความฉลาดทางสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์ และการมีศีลธรรม เช่นเดียวกับที่เราพยายามผลักดันเพื่อให้นักเรียนของเราประสบความสำเร็จทางวิชาการพร้อมกับเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ

บริการของเรา

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาHearts&Minds International Education Co., Ltdได้ให้มีโอกาสในการคำปรึกษาและให้คำแนะนำในการศึกษาต่อแก่แก่นักเรียนและผู้ปกครองมาแล้วอย่างมากมายอีกทั้งยังมีนักเรียนเดินทางไปศึกษาต่อจบสำเร็จการศึกษามาแล้วนับไม่ถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งในปัจจุบันเราพร้อมให้คำปรึกษาข้อมูลในการศึกษาต่อทั้งประเทศนิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และอังกฤษ บริการที่เราคือเรามีหน้าที่ในการให้คำแนะนำ พร้อมทั้งสมัครเรียนในหลักสูตรต่างๆรวมไปถึงการจัดหาที่พักให้ได้อีกด้วย อีกทั้งเรายังดูแลเรื่องการทำวีซ่าของนักเรียน หรือหากนักเรียนต้องการให้เราจองตั๋วเครื่องบินเราก็สามารถทำให้ได้โดยบริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย นอกจากนี้เรายังจัดโปรแกรมสำหรับกลุ่มทั้งกลุ่มโดยทั่วไปหรือโปรแกรมกลุ่มส่วนตัว เราคอยติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนอยู่ตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนมัธยม และเรายังคงติดต่อกับนักเรียนและผู้ปกครองอยู่เสมอแม้นักเรียนจะสำเร็จการศึกษาแล้วก็ตาม

Company Profile
ชื่อบริษัท : Hearts and Minds International Education Co.,Ltd.
เลขที่จดทะเบียนบริษัท : 0105557173233
ที่อยู่บริษัท : 252 ถนนกรุงธนบุรี ซอยสาทรแมนชั่น 1 แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
หมายเลขโทรศัพท์ : +66 (0) 2 055 0915
+66 (0) 81 581 5105
+66 (0) 96 884 8605
โทรสาร : +66 (0) 2 055 0914
Email : office@heartsandminds-edu.com
Website : www.heartsandminds-edu.com
Facebook : www.facebook.com/heartsandmindseducation/
ปีที่ก่อตั้ง : 1999 and 2002 and 2014
สายงานในกิจการ : Overseas Education Agency
ประเทศที่ให้บริการ : New Zealand, Australia, United Kingdom
จำนวนบุคลากร : 5 คน
บริการที่ทำมอบให้ : - ให้คำปรึกษาฟรี
- สมัครเข้าศึกษาต่อ
- จัดหาที่พัก
- สมัคร VISA
- จองตั๋วเครื่องบิน
- สัมมนาทางวิทาการเกี่ยวกับการศึกษา
- Study Tour
หลักสูตรที่ให้บริการ : - เรียนภาษาอังกฤษ
- มัธยมศึกษา
- หลักสูตรวิชาชีพ
- มหาวิทยาลัย
ค่าบริการ : ไม่มีค่าบริการใดใดในการให้คำปรึกษาและดำเนินการ
คติพจน์ : “We take students’ success to hearts”
รางวัล : “The Excellence in Student Support Award” By Education New Zealand, 2012

ทีมงานคุณภาพ
ชื่อ :
ตำแหน่ง :
วุฒิการศึกษา :


ประสบการณ์การทำงาน :
ศิรินทร์ธร ด้วงคต
กรรมการผู้จัดการ, ผู้ให้คำปรึกษา
- Graduate Diploma in English, New Zealand
- Bachelor of Social Work, Thammasat University, Thailand
- Master of Arts (English), Chulalongkorn University, Thailand
- Personal Assistant to Defense Attache, New Zealand Embassy
- Reporter, Manager Newspaper
ชื่อ :
ตำแหน่ง :
วุฒิการศึกษา :


ประสบการณ์การทำงาน :
อนุสรณ์ ผังรักษ์
ผู้ให้คำปรึกษา
- New Zealand Diploma in Business (Level 6)
- Master of Business Administration (M.B.A), Ramkamhaeng University, Thailand
- Bachelor of Art (English Program), SuanDusitRajabhat University, Thailand
- Marketing Assistant for South East Asia, EDENZ Colleges, Auckland, New Zealand
- Assistant to Managing Director, The 6th Element Co., Ltd., Bangkok, Thailand
ชื่อ :
ตำแหน่ง :
วุฒิการศึกษา :

ประสบการณ์การทำงาน :
พันธุ์ทิพย์ เกียรติพัฒนาชัย
ผู้ให้คำปรึกษา
- Certificate in English language, New Zealand
- Bachelor of Commerce and Accountancy, Thammasat University, Thailand
- Audit Assistant, EY Company Limited., Bangkok, Thailand
ชื่อ :
ตำแหน่ง :
วุฒิการศึกษา :
สรชา บุญมี
ผู้ให้คำปรึกษา
- Bachelor of Arts Program in English, KMITL, Thailand
ชื่อ :
ตำแหน่ง :
วุฒิการศึกษา :
ประสบการณ์การทำงาน :
อาทิตยา ปู่สวัสดิ์
ธุรการและบุคคล
- Bachelor of Business Administration, Siam Technology College, Thailand
- Sales Executive for Neo Residence Management Co., Ltd., Bangkok Thailand

CONTACT US
Hearts & Minds International Education Co., Ltd.
ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อนิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และสหราชอาณาจักร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทีมงานของเราได้เลย ...
ที่อยู่ :
252 ถนนกรุงธนบุรี ซอยสาทรแมนชั่น 1
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600

Address :
252 Krungthonburi Road,
Soi Sathorn Mansion 1,
Klongtonsai, Klongsan,
Bangkok 10600
Thailand
เวลาทำการ :
09:00 - 17:00 น. (จันทร์-ศุกร์)
Working Hours :
09:00 - 17:00 (Mon-Fri)

Tel : +66 (0) 2 055 0915
Mobile : +66 (0) 96 884 8605, +66 (0) 81 581 5105
Fax : +66 (0) 2 055 0914
Email : office@heartsandminds-edu.com
Facebook : heartsandmindseducation
LINE ID : @heartsandminds
Skype : heartsandmindsedu หรือ Sirintorn.d