ออคแลนด์ (Auckland)
ไครสต์เชิร์ช (Christchurch)
ดันเนดิน (Dunedin)
ควีนส์ทาวน์ (Queenstown)
โรโตรัว (Rotorua)
เวลลิงตัน (Wellington)

อ๊อคแลนด์ (Auckland) เป็นเมืองที่ใหญ่และมีชีวิตชีวาที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ เป็นเมืองท่าตั้งอยู่บนเกาะเหนือ มีประชากรทั้งสิ้น ราว 1.4 ล้านคน นับเป็นเมืองที่มีประชากรเยอะที่สุดในประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นเมืองศูนย์กลางทางธุระกิจและวัฒนธรรม มีระบบ การคมนาคมขนส่งที่สะดวกสบาย ที่พักอาศัยเพรียบพร้อม ร้านอาหารหลากหลาย และแหล่งช้อปปิ้งที่สะดวกสบาย และยังได้ชื่อว่า เป็น "City of Sails" หรือเมืองแห่งการเล่นเรือใบ นอกจากนี้ในปี 2014-2015 ยังได้รับเลือกให้เป็นเมืองน่าอยู่ที่สุดอันดับ 3 ของโลก อุณหภูมิโดยเฉลี่ยทั้งปีกำลังดีไม่หนาวหรือร้อนจนเกินไป ประมาณ 12-25 องศาเซลเซียส

ไครสต์เชิร์ช (Christchurch) เป็นเมืองที่มีกลิ่นอายความเป็นอังกฤษมากที่สุดในบรรดาเมืองต่างๆ ของนิวซีแลนด์ เป็นเมืองที่ใหญ่ ที่สุดในเกาะใต้ ตั้งอยู่บนที่ราบแคนเทอร์เบอร์รี่ ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิค มีแม่น้ำเอวอนไหลผ่านกลางเมืองให้ความรู้สึกสงบ มีโบสถ์ ขนาดใหญ่แบบแองกลิคันตั้งตระหง่านตรงใจกลางจตุรัสในเมือง และมีสวนที่ปราณีตงดงาม มีประชากรราว 340,000 คน และยังได้ ชื่อว่าเป็นประตูผ่านไปสู่ความสวยงามของแหล่งธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ทางเกาะใต้ นอกจากนี้ไครสต์เชิร์ชยังเป็นศูนย์รวมของ ศิลปะวัฒนธรรม เทคโนโลยีและแหล่งทรัพยากรอันมีค่าของแคนเทอร์เบอร์รี่และเกาะใต้อีกด้วย ถึงแม้ว่าเมืองไครสต์เชิร์ชจะได้รับ ผลกระทบจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่ผ่านมา แต่พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในการพลิกฟื้นคืนสภาพ ด้วยการสร้างศูนย์กลางธุรกิจ ขึ้นมาใหม่ พร้อมๆ กับการพัฒนาชานเมืองอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว แม้อาคารเก่าแก่จะถูกทำลายหายไป แต่ก็มีความตื่นเต้นของ โครงการในอนาคตที่พร้อมจะสร้างสีสันและบรรยากาศใหม่ให้กับเมืองแห่งนี้เข้ามาแทนที่ ในฤดูหนาวอาจลดต่ำกว่า 0 องศา แต่ในฤดูร้อนค่อนข้างอบอุ่นแต่บางครั้งอาจสูงถึง 30 องศาเซลเซียสเลย

ดันเนดิน (Dunedin) เมืองสำคัญอีกเมืองหนึ่งทางเกาะใต้ เป็นเมืองที่ตั้งของมหาวิทยาลัยแห่งแรกในนิวซีแลนด์ คือ มหาวิทยาลัย โอทาโก ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกที่มีชื่อเสียงทางด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ดันเนดินก่อตั้งขึ้นโดย ชาวสก๊อตที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐาน ปัจจุบันยังคงความโดดเด่นในเรื่องของสถาปัตยกรรมสมัยวิคตอเรียไว้อีกด้วย ดันเนดินเป็นเมืองที่มีชีวิตชีวา มีประชากรราว 120,000 คน เป็นเมืองศูนย์กลางของศิลปะและวัฒนธรรมที่คงความสง่างามไว้ได้ ในแต่ละปีเมืองดันเนดินจะมีนักเรียน นักศึกษากว่า 20% ของประชากรทั้งหมด โดยมาจากกว่า 70 ประเทศทั่วโลก อากาศของเมือง ดันเนดินในหน้าหนาวอาจลดต่ำกว่า 0 องศา แต่ในหน้าร้อนอาจสูงถึง 30 องศาเซลเซียสเลยทีเดียว
ควีนส์ทาวน์ (Queenstown) เมื่องจุดมุ่งหมายอันดับต้นๆ ของนิวซีแลนด์ที่เป็นของนักท่องเที่ยวทั่วโลก เมืองควีนส์ทาว์นตั้งอยู่บน ทะเลสาบ Wakatipu มีประชากรอาศัยอยู่ราว 32,000 คน และด้วยภูมิประเทศที่มีทะเลสาบและภูเขาทำให้ควีนส์ทาว์นเป็นเมืองที่ เหมาะกับกิจกรรมผจญภัยมากมาย ไม่ว่าจะเป็น การเล่นสกีในช่วงฤดูหนาว หรือกิจกรรมยอกฮิตอย่าง bungy jumping, sky diving, canyon swinging, jet boating, การขี่ม้าเที่ยวป่า, การล่องแก่ง ให้ร่วมสนุกได้ตลอดทั้งปี นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ให้เลือกอีก มากมาย ไม่ว่าจะเป็น การเดินท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ การทำสปา เดินช้อปปิ้งร้านบูติก รวมไปถึงอาหารและไวน์รสเลิศ ซึ่งในแต่ละปีเมืองควีนส์ทาว์นได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวกว่าปีละ 2 ล้านคน จึงถือได้ว่าเป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมที่สุดแห่ง หนึ่งในนิวซีแลนด์ ในฤดูหนาวอาจลดต่ำกว่า 0 องศา แต่ในหน้าร้อนอาจสูงถึง 30 องศาเซลเซียสเลยทีเดียวโรโตรัว (Rotorua) เมืองที่ได้รับสมญานามว่าเป็นเพชรน้ำเอกทางการท่องเที่ยวของเกาะเหนือ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "เมืองแห่งกำมะถัน" (Sulphur City) ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลสาบโรโตรัวสูงจากระดับน้ำทะเล 280 เมตร ไม่ไกลจากเมืองอ๊อคแลนด์ มีประชากรราว 70,000 คน เมื่อเข้าไปในเมืองจะได้กลิ่นของกำมะถันและควันขาวของน้ำพุร้อนพวยพุ่งขึ้นมาจากใต้ดิน ในแต่ละ ปีมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลกันเข้ามาชมกว่า 4 ล้านคน มีสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังอย่าง บ่อโคลนเดือด (Bubbling Mud Pools) และ น้ำพุร้อน (Geysers) นอกจากนี้โรโตรัวยังเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมเมารีที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นถิ่นที่มีชาวเมารีอาศัยอยู่มาก ที่สุด ก่อนถึงทางเข้าเมืองเราจะเห็นป้อมปราการของชาวเมารีทำด้วยท่อนซุงตั้งเรียงเป็นแนวอยู่ทางขวามือซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของ ประตูทางเข้าศูนย์วัฒนธรรมเมารี เรียกว่า ฟาคาเรวาเรวา (Whakarewarewa) ฟาคาเรวาเรวา เป็นศูนย์วัฒนธรรมเมารีและบ่อน้ำพุ ร้อนที่ใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์ เรียกว่า โพฮูตู (Pohutu) ซึ่งสามารถพุ่งได้สูงสุดถึง 30 เมตร แต่ไม่สามารถกำหนดเวลาพุ่งที่แน่นอน ได้ นอกจากนี้ที่ศูนย์วัฒนธรรมเมารีนี้ยังมีศิลปหัตถกรรมเมารีให้ชมหลายอย่าง เช่น งานแกะสลัก การทำเครื่องนุ่งห่มของชาวเมารี โบราณ หอประชุมเมารี และที่อยู่จำลองของชาวเมารีโบราณ นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในด้านการเล่นเรือ และการตกปลา เทราต์อีกด้วย ในหน้าหนาวอุณหภูมิประมาณ 0 องศาในช่วงหน้าร้อนอยู่ที่ประมาณ 20-23 องศาเซลเซียส
เวลลิงตัน (Wellington) เป็นเมืองหลวงของนิวซีแลนด์ ตั้งอยู่ปลายสุดของเกาะเหนือ มีประชากรราว 430,000 คน นับเป็นเมืองที่มี ประชากรมากเป็นอันดับ 2 รองจากอ๊อคแลนด์ เวลลิงตันได้ชื่อว่าเป็น "เมืองแห่งลมแรง" เนื่องจากเป็นเมืองที่ลมพัดแรงตลอดทั้งปี ด้วยความที่เป็นเมืองหลวงเวลลิงตันจึงเป็นที่ตั้งของรัฐสภา สถานทูต และกงสุลต่างๆ เป็นศูนย์กลางของศิลปะวัฒนธรรมและ
ความมีชีวิตชีวาในเมืองเต็มไปด้วยร้านอาหารที่หลากหลายและร้านกาแฟให้เลือกนั่งอีกมากมายนอกจากนี้ยังถือเป็นเมืองท่าขนาด
ใหญ่ ที่ใช้สัญจรผ่าน สู่เกาะใต้ ตามแนวเขาลาดชันชายฝั่งจะเห็นสิ่งปลูกสร้างไม้สไตล์วิคตอเรียตั้งอยู่เป็นทิวแถว ในหน้าหนาว
อุณหภูมิประมาณ 9-13 องศาเซลเซียส ส่วนในหน้าร้อนอุณหภูมิประมาณ 17-22 องศาเซลเซียส


CONTACT US
Hearts & Minds International Education Co., Ltd.
ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อนิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และสหราชอาณาจักร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทีมงานของเราได้เลย ...
ที่อยู่ :
252 ถนนกรุงธนบุรี ซอยสาทรแมนชั่น 1
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600

Address :
252 Krungthonburi Road,
Soi Sathorn Mansion 1,
Klongtonsai, Klongsan,
Bangkok 10600
Thailand
เวลาทำการ :
09:00 - 17:00 น. (จันทร์-ศุกร์)
Working Hours :
09:00 - 17:00 (Mon-Fri)

Tel : +66 (0) 2 055 0915
Mobile : +66 (0) 96 884 8605, +66 (0) 81 581 5105
Fax : +66 (0) 2 055 0914
Email : office@heartsandminds-edu.com
Facebook : heartsandmindseducation
LINE ID : @heartsandminds
Skype : heartsandmindsedu หรือ Sirintorn.d