วีซ่านักท่องเที่ยว (Visitor Visa)
เตรียมเอกสารขอวีซ่านักท่องเที่ยวสำหรับนักเรียนระยะสั้น
เตรียมเอกสารขอวีซ่านักท่องเที่ยวสำหรับผู้ปกครอง
INZ1017 Visitor Visa Application
INZ1224 Visitor Visa Declaration Form

วีซ่านักเรียน Students Visa
เตรียมเอกสารขอวีซ่านักเรียน
INZ1012 Student Visa Application
INZ1226 Student Visa Declaration Form
INZ1014 Financial undertaking

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน MOU
ดาวน์โหลดใบสมัคร (Application)
เตรียมเอกสารขอวีซ่าสำหรับโครงการ MOU

ดาวน์โหลดเอกสารอื่นๆ
ใบสมัครซัมเมอร์ 2018
Letter of Consent
คู่มือเตรียมตัวเดินทาง

CONTACT US
Hearts & Minds International Education Co., Ltd.
ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อนิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และสหราชอาณาจักร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทีมงานของเราได้เลย ...
ที่อยู่ :
252 ถนนกรุงธนบุรี ซอยสาทรแมนชั่น 1
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600

Address :
252 Krungthonburi Road,
Soi Sathorn Mansion 1,
Klongtonsai, Klongsan,
Bangkok 10600
Thailand
เวลาทำการ :
09:00 - 17:00 น. (จันทร์-ศุกร์)
Working Hours :
09:00 - 17:00 (Mon-Fri)

Tel : +66 (0) 2 055 0915
Mobile : +66 (0) 96 884 8605, +66 (0) 81 581 5105
Fax : +66 (0) 2 055 0914
Email : office@heartsandminds-edu.com
Facebook : heartsandmindseducation
LINE ID : @heartsandminds
Skype : heartsandmindsedu หรือ Sirintorn.d