เกณฑ์การเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

โดยปกติการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาจะพิจารณา 2 ปัจจัยหลักคือผลสอบภาษาอังกฤษและผลการเรียนในระดับมัธยม โดยในแต่ละหลักสูตรของแต่ละสถาบันและมหาวิทยาลัยจะมีเกณฑ์การรับเข้าที่ต่างแตกกันในบางสาขาวิชา แต่โดยส่วนใหญ่เกณฑ์การรับเข้าหลักสูตรต่างๆ จะมีมาตรฐานดังต่อไปนี้

หลักสูตร Certificate

 • ได้คะแนน IELTS 5.5
 • วุฒิการศึกษา ม. 3
 • เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป

หลักสูตร Diploma

 • ได้คะแนน IELTS 5.5 - 6.0
 • วุฒิการศึกษา ม. 6
 • เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป

หลักสูตร Graduate Diploma (เป็นหลักสูตรที่มักใช้เรียนก่อนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่ไม่ตรงสายกับที่เรียนป.ตรี)

 • ได้คะแนน IELTS 6.0 - 6.5 หรือ TOEFL iBT  90
 • นักศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

หลักสูตร Postgraduate Diploma

 • นักศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีผลการเรียนที่ดีในสาขาวิชาที่จะศึกษาต่อ
 • ได้คะแนน IELTS 6.5 หรือ TOEFL iBT  9

หลักสูตรปีเตรียม (Foundation Year)

 • ได้คะแนน IELTS 4.5 - 5.5
 • วุฒิการศึกษา ม.5 หรือ ม. 6 (ขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัย)
 • เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
หลักสูตรปริญญาตรี
สำหรับนักเรียนที่สำเร็จหลักสูตรมัธยม NCEA ของนิวซีแลนด์
นักเรียนต้อง มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
 • NCEA Level 3 (Year 13 โดยต้องได้เครดิตรวม 60 เครดิตขึ้นไป)
 • 14 หน่วยกิตจากแต่ละวิชาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่จะเรียนในป.ตรี จำนวน 3 วิชา ใน Level 3 (รวมเป็น 42 หน่วยกิต)
 • วิชาภาษาอังกฤษ หรือ Literacy ใน NCEA Level 2 (Year 12) หรือสูงกว่า จำนวน 10 หน่วยกิต โดยแบ่งเป็น
  • การอ่าน (Reading) 5 หน่วยกิต
  • การเขียน (Writing) 5 หน่วยกิต
 • วิชาคณิตศาสตร์ หรือ Numeracy ใน NCEA Level 1 (Year 11) หรือสูงกว่า จำนวน 10 หน่วยกิต
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nzqa.govt.nz/qualifications-standards/awards/university-entrance/

สำหรับนักเรียนที่สำเร็จหลักสูตรมัธยมในไทย
นักเรียนต้องมีคุณสมบัติดังนี้
 • ได้คะแนน IELTS 6.0 หรือ TOEFL iBT  80
 • จบหลักสูตรปีเตรียมหรือเรียนมหาวิทยาลัยปีที่ 1 มาแล้ว หรือจบม.6 ด้วยเกรด 3.25 ขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัย)
 • เกรด C เป็นอย่างต่ำ

หลักสูตรปริญญาโท

 • ได้คะแนน IELTS 6.5 หรือ TOEFL iBT  90
 • จบป.ตรีในสาขาเดียวกัน
 • เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
 • นักศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีผลการเรียนที่ดี( ไม่ต่ำกว่า 2.75)ในสาขาวิชาที่จะศึกษาต่อ (บางหลักสูตรนักเรียนไม่จำเป็นต้องสำเร็จการศึกษาในสาขาที่ต้องการศึกษาต่อ)
 • สำหรับนักเรียนที่จบป.ตรีในสาขาที่แตกต่างจากสาขาที่กำลังจะต่อป.โท หรือได้เกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.75 ทางสถาบันการ ศึกษาจะยื่นข้อเสนอให้เรียนหลักสูตรอนุปริญญาโท (Post Graduate Diploma) ก่อน เป็นเวลา 1 ปี
 • ด้วยวุฒิอนุปริญญาโทที่มีเกรด B+ หรือ A นักเรียนสามารถสมัครเรียนต่ออีก 1 ปี ในหลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาเอก

 • ได้คะแนน IELTS 6.5 ขึ้นไปหรือ TOEFL iBT  90
 • นักศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท โดยการทำวิจัย (significant research project) ในสาขาเดียวกัน
 • เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป
 • สามารถเริ่มเรียนได้ทุกช่วงของปีการศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม
สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการระบบการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์ได้ทางเว็บไซต์ของกระทรวงศึกษาธิการประเทศนิวซีแลนด์ที่ http://www.education.govt.nz/
ข้อมูลสถาบันการศึกษาที่ http://www.studyinnewzealand.com/

CONTACT US
Hearts & Minds International Education Co., Ltd.
ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อนิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และสหราชอาณาจักร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทีมงานของเราได้เลย ...
ที่อยู่ :
252 ถนนกรุงธนบุรี ซอยสาทรแมนชั่น 1
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600

Address :
252 Krungthonburi Road,
Soi Sathorn Mansion 1,
Klongtonsai, Klongsan,
Bangkok 10600
Thailand
เวลาทำการ :
09:00 - 17:00 น. (จันทร์-ศุกร์)
Working Hours :
09:00 - 17:00 (Mon-Fri)

Tel : +66 (0) 2 055 0915
Mobile : +66 (0) 96 884 8605, +66 (0) 81 581 5105
Fax : +66 (0) 2 055 0914
Email : office@heartsandminds-edu.com
Facebook : heartsandmindseducation
LINE ID : @heartsandminds
Skype : heartsandmindsedu หรือ Sirintorn.d