ภูมิประเทศและที่ตั้ง

ประเทศนิวซีแลนด์ ตั้งอยู่ทางซีกโลกใต้ ล้อมรอบด้วยทะเลและมหาสมุทร โดยทางทิศตะวันออกติดมหาสมุทรแปซิฟิกและทางทิศตะวันตกติดทะเลทัสมัน โดยตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศสหรัฐอเมริหา ทางใต้ของหมู่เกาะฟิจิ และทางตะวันออกของประเทศออสเตรเลีย ลักษณะประเทศเป็นหมู่เกาะประกอบด้วยเกาะ 3 เกาะ คือเกาะเหนือและเกาะใต้ อีก 1 เกาะเป็นเกาะที่ไม่มีคนอยู่ เป็นวนอุทยานทางน้ำ เรียกว่า สจ๊วต ไอแลนด์

ประเทศนิวซีแลนด์ตั้งอยู่ห่างจากเมืองไทยใช้เวลาบินประมาณ 12-15 ชั่วโมง มีพื้นที่ขนาดใกล้เคียงกับประเทศญี่ปุ่น อิตาลี หรืออังกฤษ จึงนับว่าเป็นประเทศที่มีความสงบและความปลอดภัยสูง

เมืองสำคัญ

เมืองที่ใหญ่ที่สุดและเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจคือ Auckland ซึ่งมีประมาณกว่า 1.2 ล้านคน ส่วนเมืองหลวงคือ Wellington ซึ่งมีประชากรเพียง 4 แสนคน ส่วนเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดของเกาะเหนือคือ Rotoruaทางเกาะใต้มีเมืองที่เป็นศูนย์กลางคือ Christchurch มีประชากรราว 4 แสนคน อีกเมืองสำคัญคือ Dunedin ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะใต้และเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยแห่งแรกของนิวซีแลนด์คือ University of Otago ส่วนเมืองท่องเที่ยวที่สวยที่สุดและมีนักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวมากที่สุดของเกาะใต้คือ Queenstown

ภูมิอากาศ

ประเทศนิวซีแลนด์มีภูมิอากาศแบ่งเป็น 4 ฤดู
1) ฤดูร้อน อยู่ในช่วงเดือน ธันวาคม-กุมภาพันธ์ อุณหภูมิประมาณ 20-30 องศาเซลเซียส การแต่งการ: กลางวัน เสื้อสวมสบาย กลางคืน แจ็คเก็ตบาง
2) ฤดูใบไม้ร่วง อยู่ในช่วงเดือน มีนาคม-พฤษภาคม อุณหภูมิประมาณ 10-20 องศาเซลเซียส การแต่งการ: แจ็คเก็ตหนา ถุงมือ หมวก ถุงเท้า
3) ฤดูหนาว อยู่ในช่วงเดือน มิถุนายน-สิงหาคม อุณหภูมิประมาณ 2-15 องศาเซลเซียส การแต่งการ: เสื้อหนาวสวมหัว แจ็คเก็ต หมวก ถุงมือ-เท้า
4) ฤดูใบไม้ผลิ อยู่ในช่วงเดือน กันยายน-พฤศจิกายน อุณหภูมิประมาณ 7-18 องศาเซลเซียส การแต่งการ: แจ็คเก็ตหนา หมวก ถุงมือ-เท้า

ประชากร

ประเทศนิวซีแลนด์มีประชากรทั้งสิ้นราว 4.4 ล้านคน รู้จักกันในนามว่า “ชาวกีวี” 69% ของประชากร เป็นชาวยุโรปที่อพยพมาตั้งถิ่นฐาน เช่น อังกฤษ สก๊อตแลนด์ ไอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ 14.6 % เป็นชาวเมารี ชนพื้นเมืองของนิวซีแลนด์ 9.2 % เป็นชาวเอเชีย และอีก 6.9 % เป็นชาวโพลีนิเซียนจากเกาะต่างๆซึ่งมักอพยพมาอยู่ตามเมืองใหญ่เช่น อ๊อคแลนด์

การปกครอง

การปกครองของนิวซีแลนด์ เป็นระบอบประชาธิปไตย ตามระบบรัฐสภาของอังกฤษ คือ ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกสมาชิกรัฐสภา และสมาชิกรัฐสภาเลือกนายกรัฐมนตรี ตามลำดับ

ศาสนา

ประชากรส่วนใหญ่ในนิวซีแลนด์นับถือศาสนาคริสต์ สำหรับศาสนาอื่นๆ เช่น ยิว อิสลาม ฮินดู พุทธ จะมีศาสนสถานสำหรับบูชา และประกอบพิธีทางศาสนาตามเมืองใหญ่ๆ

ภาษา

ภาษาอังกฤษและภาษาเมารี (ภาษาพื้นเมือง) ถือเป็นภาษาราชการของประเทศนิวซีแลนด์ ภาษาอังกฤษใช้พูดกันทั่วไปในประเทศ ส่วนภาษาเมารีเป็นภาษาพูดโดยจะพูดกันเฉพาะแถบเมืองเล็กๆตามชนบท โดยเฉพาะนอร์ธแลนด์หรืออีสโคสท์

วิถีชีวิต

ชาวกีวีเป็นคนรักอิสระ เป็นตัวของตัวเอง อัธยาศัยดีและเป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวเสมอ ชาวกีวีเน้นความซื่อสัตย์ ทำงานหนักและยึดมั่นในความยุติธรรม นอกจากนี้ยังเน้นความสะดวกสบายและความเหมาะสมตามกาลเทศะเป็นหลักมักไม่แต่งกายหรูหราและนำสมัย

อาหารการกิน

อาหารหลักของประเทศนิวซีแลนด์ คือ เนื้อแกะ เนื้อวัว เนื้อไก่ อาหารทะเล ขนมปังชนิดต่างๆ นม เนยและชีส ผักสดและผลไม้มีไม่หลากหลายชนิดแต่มีตลอดทั้งปี น้ำประปาสามารถดื่มได้
อาหารเช้า : ขนมปังปิ้งทาเนยและแยมรสต่างๆ ธัญพืช นม ผลไม้
อาหารกลางวัน : แซนวิชใส้ผักหรือเนื้อสัตว์ พาย ผลไม้
อาหารเย็น : เป็นอาหารมื้อหลัก อาหารจานร้อนที่หลากหลายในแต่ละวัน
นักเรียนอาจต้องเตรียมแซนวิชจากบ้านเพื่อนำไปทานกลางวันหรือเตรียมเงินส่วนตัวเพื่อซื้ออาหารกลางวันที่โรงเรียนตามที่ระบุในเอกสารของครอบครัว สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่พักอาศัยกับครอบครัวชาวนิวซีแลนด์ ในกรณีที่ไม่ต้องการกลับมาทานอาหารมื้อเย็นในบางวันนักเรียนต้องแจ้งกับแม่บ้านหรือสมาชิกในบ้านให้ทราบล่วงหน้า

ไฟฟ้า

ประเทศนิวซีแลนด์ใช้ไฟ 220 V เช่นเดียวกับประเทศไทย แต่รูเสียบปลั๊กเป็นแบบมี 3 รู นักเรียนสามารถนำเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนตัวไปจากเมืองไทยได้และหาซื้อ Adaptor Plugs ตามร้านไฟฟ้าในเมือง จึงจะเอาปลั๊กบ้านเราไปเสียบได้

เวลา

เวลาที่นิวซีแลนด์เร็วกว่าเวลาในบ้านเรา 5 ชม.ในหน้าหนาว ส่วนหน้าร้อนจะเร็วกว่า 6 ชม. (หลังประกาศ Daylight Saving Time ในวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคมทุกปี) และจะเปลี่ยนกลับในวันอีสเตอร์ต้นเดือนเมษา ของทุกปี

เงินตรา

เงินนิวซีแลนด์มีหน่วยเป็นดอลลาร์ และเซ็นต์ หนึ่งดอลล่าร์เท่ากับ 24 บาท (2015) หนึ่งดอลลาร์มี 100 เซ็นต์ ธนบัตรใบใหญ่สุดคือ 100 เหรียญ

การนำอาหารเข้าประเทศนิวซีแลนด์

นิวซีแลนด์ไม่อนุญาตให้นำอาหารสดทุกชนิดเข้าประเทศ อาหารแห้งควรมีฉลากเป็นภาษาอังกฤษและปิดผนึกให้เรียบร้อยโดยยังไม่ผ่านการเปิด นอกจากนี้ต้องแจ้งสินค้าหรือสิ่งของต้องสำแดงกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรเมื่อเดินทางถึง

การเดินทาง

นิวซีแลนด์มีสนามบินนานาชาติอยู่ที่ 3 เมืองหลักของประเทศคือ โอ๊คแลนด์ ไครส์เชิร์ช และเวลลิงตันซึ่งเป็นเมืองหลวง นักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครองสามารถเดินทางจากกรุงเทพฯสู่เมืองหลักดังกล่าวโดยจะใช้เวลาบินประมาณ 12-15 ชั่วโมง แล้วเดินทางต่อด้วยสายการบินภายในประเทศไปยังเมืองอื่นๆได้ โดยหากจะเดินทางภายในเกาะเหนือก็ควรบินตรงเข้าโอ๊คแลนด์หรือเวลลิงตัน แล้วต่อยังเมืองอื่นอย่าง เนเปียร์ กิสบอร์น หรือนิวพลีมิธ หรือหากจะเดินทางเข้าเกาะใต้ก็บินตรงไปยังไครส์เชิร์ชแล้วต่อเครื่องภายในไปยังเมืองต่างๆอย่างเนลสัน ดูเนดิน ควีนส์ทาวน์ การเดินทางด้วยสายการบินภายในต่อไปยังเมืองต่างๆโดยทั่วไปจะใช้เวลาราวชั่วโมงกว่าๆเท่านั้น นอกจากนี้ก็ยังสามารถเลือกเดินทางโดยรถบัสเพื่อต่อไปยังเมืองต่างๆได้ด้วย หรือจะเช่ารถเพื่อขับตระเวนไปยังเมืองต่างๆของทั้งเกาะเหนือเกาะใต้ก็สามารถทำได้


CONTACT US
Hearts & Minds International Education Co., Ltd.
ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อนิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และสหราชอาณาจักร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทีมงานของเราได้เลย ...
ที่อยู่ :
252 ถนนกรุงธนบุรี ซอยสาทรแมนชั่น 1
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600

Address :
252 Krungthonburi Road,
Soi Sathorn Mansion 1,
Klongtonsai, Klongsan,
Bangkok 10600
Thailand
เวลาทำการ :
09:00 - 17:00 น. (จันทร์-ศุกร์)
Working Hours :
09:00 - 17:00 (Mon-Fri)

Tel : +66 (0) 2 055 0915
Mobile : +66 (0) 96 884 8605, +66 (0) 81 581 5105
Fax : +66 (0) 2 055 0914
Email : office@heartsandminds-edu.com
Facebook : heartsandmindseducation
LINE ID : @heartsandminds
Skype : heartsandmindsedu หรือ Sirintorn.d