สถาบันโพลีเทคนิค และสถาบันเทคโนโลยี (Polytechnics & Institutes of Technology)
สถาบันโพลีเทคนิคและสถาบันเทคโนโลยีของรัฐมีทั้งหมด 21 สถาบัน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ขนาดชั้นเรียนจะเล็กกว่าในมหาวิทยาลัย ถือเป็นหลักสูตรที่ปูทาง สำหรับเข้ามหาวิทยาลัยที่ง่ายกว่าการมุ่งเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยโดยตรง หัวใจหลักของแต่ละหลักสูตรจะเน้นการลงมือปฏิบัติ (hands on) เพื่อนำสู่การนำไปปฏิบัติใช้จริง มีสาขาวิชาที่หลากหลายทั้งวิชาชีพ และวิชาการโดยจะคลอบคลุมตั้งแต่ เกษตรกรรม ศิลปะและการออกแบบ ก่อสร้าง วิศวกรรม ธุรกิจ ทรัพยากรทางน้ำ วนศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การท่องเที่ยวการโรงแรม โดยระดับอุดมศึกษานั้นปีการศึกษาส่วนใหญ่เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ และสิ้นสุดเดือนพฤศจิกายน และส่วนใหญ่แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษา

หลักสูตรที่เปิดสอนมีดังนี้
  • หลักสูตรปีเตรียม (Foundation) 1 ปี
  • หลักสูตรประกาศนียบัตร (Certificate) ครึ่งปี-2 ปี
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง (Diploma) 1-3 ปี
  • หลักสูตรปริญญาตรี (Bachelor’s Degrees) 3-4 ปี
  • หลักสูตรปริญญาโท (Master’s Degrees) 2-3 ปี
รายชื่อสถาบันโพลีเทคนิคที่น่าสนใจ
Ara Institute of Canterbury เป็นการรวมตัวกันของสถาบันโพลีเทคนิคที่มีชื่อเสียงยาวนานกว่า 100 ปีซึ่งตั้งอยู่ที่เมือง Christchurch อย่าง CPIT กับสถาบันโพลีเทคนิคที่มีชื่อเสียงในเมืองTimaruอย่าง Aoraki Polytechnic ซึ่งได้ก่อตั้งเป็น Ara ในปี 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม

Eastern Institute of Technology (EIT) ก่อตั้งขึ้นในปี 1974 เป็นหนึ่งในสถาบันโพลีเทคนิค (Polytechnic) ที่เติบโตได้อย่างรวดเร็วแห่งหนึ่งในนิวซีแลนด์ มีหลักสูตรกว่า 130 หลักสูตร เริ่มตั้งแต่ ประกาศนียบัตร (certificate), อนุปริญญา (diploma), ไปจนถึง ปริญญาตรีและปริญญาโท ในสาขาต่างๆ ซึ่งสถาบันนี้มีชื่อเสียงในหลักสูตรการทำไร่ไวน์ การพยาบาล การโรงแรม ศิลปะ และอื่นๆอีกหลายสาขา
รายละเอียดเพิ่มเติม

Manukau Institute of Technology (MIT) เป็นสถาบันเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในเมือง Auckland ตั้งอยู่ห่างจากใจกลางเมือง Auckland เพียง 15 กม. ราว 30 นาที ซึ่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน และมีสภาพแวดล้อมที่ดึงดูดใจ MIT ก่อตั้งขึ้นในปี 1970 นอกจากจะเป็นสถาบันเทคโนโลยีที่มือชื่อเสียงและได้รับการไว้วางใจแล้ว MIT ยังเป็นพันธมิตรกับ University of Auckland, Unitec Institute of Technology ในประเทศนิวซีแลนด์ และ Southern Cross University ในออสเตรเลียอีกด้วย
รายละเอียดเพิ่มเติม

Nelson Marlborough Institute of Technology หรือ NMIT เป็นสถาบันเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของนิวซีแลนด์ ก่อตั้งขึ้นในปี 1905 เป็นสถาบัน Category 1 ตั้งอยู่ที่เมืองเนลสัน เมืองที่อยู่ในส่วนที่สูงที่สุดในนิวซีแลนด์ ได้ชื่อว่าเป็นเมือง Sunshine City เมืองแห่งแสงแดดของนิวซีแลนด์ รอบเมืองล้อมรอบไปด้วยหมู่เกาะเล็กๆ สถาบัน NMIT มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันในระดับสากล มีระบบการดูแลนักเรียนต่างชาติที่ดี ช่วยให้คำปรึกษาทั้งเรื่องการเรียน ภาษาอังกฤษ ฯลฯ หลักสูตรที่เปิดสอนมีหลักสูตรที่หลากหลาย
รายละเอียดเพิ่มเติม

Otago Polytechnic ตั้งอยู่ที่เมืองดันนิดินทางตอนใต้ของเกาะใต้ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองนักศึกษา Student City เนื่องจากมีนักเรียนนักศึกษาหลากหลายเชื้อชาติมาเรียนที่เมืองนี้ Otago Polytechnic เป็นหนึ่งในสถาบันโพลีเทคชั้นนำทั้งในด้านการศึกษาและการผลิตบัณฑิตชั้นเยี่ยมออกมาตลอดระยะเวลาอันยาวนาน สถาบันได้รับการยอมรับว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับสูงของ Ramkingและนายจ้างจากทั่วโลกมีความพึงพอใจกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันนี้ ทั้งในเรื่องความรู้ ความมั่นใจ และความคิดสร้างสรรค์
รายละเอียดเพิ่มเติม

Universal College of Learning (UCOL) เป็นสถาบันโพลีเทคนิคที่ทันสมัย มีประวัติที่ยาวนานกว่า 100 ปี วิทยาเขตหลักตั้งอยู่ในเมือง Wanganui และมีอีก 2 วิทยาเขตที่ Palmerston North และ Wairapapaเปิดสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรี-โท และมีวิชาและหลักสูตรให้เลือกหลากหลาย เพื่อให้ใช้ได้จริงกับความต้องการของตลาดงานและมีสถาบันสอนภาษาเพื่อรองรับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการเรียนภาษาเพิ่มเติมอีกด้วย
รายละเอียดเพิ่มเติม

Unitec Institute of Technology Unitec เป็นสถาบันโพลีเทคนิคที่ทันสมัยมีขนาดใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์ ตั้งอยู่ในเมือง Auckland เมืองที่ใหญ่และมีประชากรเยอะที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ เป็นเมืองท่าตั้งอยู่บนเกาะเหนือเป็นเมืองศูนย์กลางทางธุรกิจและวัฒนธรรม และยังได้รับเลือกให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดอันดับ 3 ของโลกอีกด้วย สถาบัน Unitec มี 3 วิทยาเขตได้แก่ Mt.Albert, Waitakere, Northern Campus เปิดการเรียนการสอนมายาวนานกว่า 30 ปี มีหลักสูตรตั้งแต่ระดับปริญญาตรี-โท และมีวิชาและหลักสูตรให้เลือกหลากหลายเพื่อให้ใช้ได้จริงกับความต้องการของตลาดงานและมีสถาบันสอนภาษาเพื่อรองรับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการเรียนภาษาเพิ่มเติมอีกด้วย
รายละเอียดเพิ่มเติม

Waikato Institute of Technology (Wintec) เป็นสถาบันโพลีเทคนิคมีชื่อเสียงขนาดใหญ่ที่เมือง Hamilton ซึ่งห่างจาก Auckland ประมาณ 1.40 ชม. สถาบันเปิดสอนคอร์สเรียนที่ค่อนข้างหลากหลาย เช่น ธุรกิจ ภาพยนตร์ ทำอาหาร เกษตรกรรม ออกแบบดีไซน์ วิศรกรรม เป็นต้น อีกทั้งทางสถาบันยังมีชื่อเสียงอย่างมากด้านเทคโนโลยี จะเห็นได้จากรูปแบบของตึกและห้องเรียนในแคมปัสที่ดูทันสมัย และมีอุปกรณ์การเรียนที่ครบครันจึงทำให้นักเรียนทุกคนได้ใช้ศักยภาพที่มีในวิชาที่เรียนอย่างเต็มที่
รายละเอียดเพิ่มเติม

Wellington Institute of Technology (WelTec) เป็นสถาบันโพลีเทคที่มีชื่อเสียงมายาวนาน ตั้งอยู่เมือง Wellington ซึ่งเป็นเมืองหลวงจากนิวซีแลนด์ สามารถเดินทางได้โดยการบินไทยไปลงที่ Auckland แล้วต่อเครื่องมา WellingtonWeltecเป็นหนึ่งในโพลีเทคเพียงไม่กี่แห่งในนิวซีแลนด์ที่เปิดสอนถึงหลักสูตรปริญญาตรีและโท สถาบันเปิดสอนหลักสูตรมากกว่า 150 หลักสูตรและมีอุปกรณ์ เครื่องมีการสอนที่ครบครัน นอกจากนี้หลักสูตร Bachelor of Hospitality Management ของที่นี้ยังได้รับรางวัลมาหลายปีอีกด้วย
รายละเอียดเพิ่มเติม
CONTACT US
Hearts & Minds International Education Co., Ltd.
ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อนิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และสหราชอาณาจักร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทีมงานของเราได้เลย ...
ที่อยู่ :
252 ถนนกรุงธนบุรี ซอยสาทรแมนชั่น 1
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600

Address :
252 Krungthonburi Road,
Soi Sathorn Mansion 1,
Klongtonsai, Klongsan,
Bangkok 10600
Thailand
เวลาทำการ :
09:00 - 17:00 น. (จันทร์-ศุกร์)
Working Hours :
09:00 - 17:00 (Mon-Fri)

Tel : +66 (0) 2 055 0915
Mobile : +66 (0) 96 884 8605, +66 (0) 81 581 5105
Fax : +66 (0) 2 055 0914
Email : office@heartsandminds-edu.com
Facebook : heartsandmindseducation
LINE ID : @heartsandminds
Skype : heartsandmindsedu หรือ Sirintorn.d