โดยภาพรวม สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของนิวซีแลนด์ (Immigration New Zealand) อนุญาตให้นักเรียนนักศึกษาที่มาเรียน ที่นิวซีแลนด์สามารถทำงานล่วงเวลา (Part-time) ได้ไม่เกิน 20 ชม. ต่อสัปดาห์ในระหว่างการศึกษาโดยจะอนุมัติ Work Permit ให้ตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในตารางด้านล่าง

สำหรับนักศึกษาที่จบหลักสูตร 3 ปี จากสถาบันใดก็ตามในนิวซีแลนด์สามารถสมัครวีซ่าทำงานชั่วคราว (Temporary work visa) หลังจากเรียนจบได้ทันที หรือไม่เข่นนั้น นักศึกษาบางคนอาจจะใช้ความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน (เช่นด้านการทำอาหาร วิศวกร แพทย์ พยาบาล และอื่นๆ) ในการสมัครเป็นประชากรนิวซีแลนด์ผ่าน Skilled Migrant Category

หากนักศึกษาไม่มี Job offer หลังเรียนจบ นักศึกษาสามารถขอวีซ่าสำหรับการหางานได้ (Graduate Job Search Work Visa) วีซ่านี้มีอายุ 12 เดือน ในกรณีของการขอวีซ่าสำหรับการหางานนักศึกษาต้องทำเรื่องสมัครภายใน 3 เดือนก่อนวีซ่านักเรียน หมดอายุนักศึกษาต้องแสดงหลักฐานการเงินว่ามีในเงินบัญชีเพียงพอสำหรับระยะเวลา 12 เดือนที่พำนักอยู่ในนิวซีแลนด์ หากนักศึกษามี Job offer หลังเรียนจบและงานนั้นเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียนมา นักศึกษาสามารถสมัครวีซ่าทำงานได้เป็นเวลา 2 ปี (Study to work Visa)

สิทธิการทำงานของนักเรียนทำได้ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

ระดับ NZQA
คุณวุฒิ
สิทธิ์การทำงาน
Part-time
(20 ชม./สัปดาห์)
สิทธิ์การทำงาน
Full-time
(ช่วงปิดเทอม)
นักศึกษาที่สามารถขอวีซ่า
ทำงานหลังจบการศึกษาได้
ระดับ 1 Year 11 (มัธยมปลาย) - - -
ระดับ 2 Year 12 (มัธยมปลาย) มีสิทธิ์ โดยต้องได้ รับอนุญาตจากผู้ปกครอง มีสิทธิ์ในช่วงปิด
เทอมใหญ่เท่านั้น
-
ระดับ 3 Year 13 (มัธยมปลาย)
หลักสูตร Foundation
มีสิทธิ์ โดยต้องได้รับ
อนุญาตจากผู้ปกครอง
มีสิทธิ์ในช่วงปิด
เทอมใหญ่

-

ระดับ 4 ประกาศนียบัตร (Certificate) มีสิทธิ์ มีสิทธิ์

-

ระดับ 5 -ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1
-ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (Certificate)
-อนุปริญญา (Diploma)
มีสิทธิ์ มีสิทธิ์ นศ.ต้องเรียนเป็นระยะเวลา
อย่างน้อย 2 ปี โดยเป็น
-หลักสูตรเดียวกัน 2 ปี หรือ
-2 หลักสูตรที่ไม่เกี่ยวเนื่องกัน
(ปีละ 1 หลักสูตร) ซึ่งหลักสูตรที่สองต้องสูงกว่า
หลักสูตรแรก
ระดับ 6 -ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2
-ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (Certificate)
-อนุปริญญา (Diploma)
มีสิทธิ์ มีสิทธิ์

นศ.ต้องเรียนเป็นระยะเวลา
อย่างน้อย 2 ปี โดยเป็น
-หลักสูตรเดียวกัน 2 ปี หรือ
-2 หลักสูตรที่ไม่เกี่ยวเนื่องกัน
(ปีละ 1 หลักสูตร) ซึ่งหลักสูตรที่สองต้องสูงกว่า
หลักสูตรแรก

ระดับ 7 -ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3
-ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (Graduate Certificate)
-อนุปริญญาขั้นสูง
(Graduate Diploma)
มีสิทธิ์ มีสิทธิ์ นศ.สำเร็จหลักสูตร ปริญญาตรีหรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซึ่งเรียนเป็นระยะเวลา 1 ปี จะได้วีซ่าทำงานหลังจาก
จบการศึกษา (Post study visa)
ระดับ 8 -ปริญญาตรีเกียรตินิยม (Bachelor Honours Degree)
-ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (Post Graduate Certificate)
-อนุปริญญาขั้นสูง
(Post Graduate Diploma)
มีสิทธิ์ มีสิทธิ์ นศ.สำเร็จหลักสูตร ปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซึ่งเรียนเป็นระยะเวลา 1 ปี จะได้วีซ่าทำงานหลังจาก
จบการศึกษา (Post study visa)
ระดับ 9 ปริญญาโท มีสิทธิ์ มีสิทธิ์ นศ.สำเร็จหลักสูตร ปริญญาโท = วีซ่าทำงานหลังจากจบการศึกษา
(Post study visa)
ระดับ 10 ปริญญาเอก มีสิทธิ์ มีสิทธิ์ นศ.สำเร็จหลักสูตร ปริญญาเอก = วีซ่าทำงานหลังจากจบการศึกษา
(Post study visa)

สำหรับนักเรียนที่ไปเรียนภาษา
นักเรียนจะมีสิทธิ์ได้ Work Permit ทำงาน Part-time 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ก็ต่อเมื่อลงเรียนภาษาตั้งแต่ 14 สัปดาห์ขึ้นไป และต้องเป็นโรงเรียนภาษาที่ถูกจัดอยู่ใน Category 1 ตามการประเมินคุณภาพการศึกษาของ NZQA ของนิวซีแลนด์


CONTACT US
Hearts & Minds International Education Co., Ltd.
ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อนิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และสหราชอาณาจักร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทีมงานของเราได้เลย ...
ที่อยู่ :
252 ถนนกรุงธนบุรี ซอยสาทรแมนชั่น 1
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600

Address :
252 Krungthonburi Road,
Soi Sathorn Mansion 1,
Klongtonsai, Klongsan,
Bangkok 10600
Thailand
เวลาทำการ :
09:00 - 17:00 น. (จันทร์-ศุกร์)
Working Hours :
09:00 - 17:00 (Mon-Fri)

Tel : +66 (0) 2 055 0915
Mobile : +66 (0) 96 884 8605, +66 (0) 81 581 5105
Fax : +66 (0) 2 055 0914
Email : office@heartsandminds-edu.com
Facebook : heartsandmindseducation
LINE ID : @heartsandminds
Skype : heartsandmindsedu หรือ Sirintorn.d