เงื่อนไขในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยของประเทศไทย โดยผู้ศึกษาสำเร็จคุณวุฒิNCEA จากประเทศนิวซีแลนด์

เนื่องด้วยในวันที่15 กุมภาพันธ์ 2560 กระทรวงศึกษาธิการประกาศยกเลิกขั้นตอนการเทียบคุณวุฒิการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ โดยให้ทางสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ที่ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาตามความเหมาะสม ดังนั้นนักเรียนที่ไปศึกษาระดับมัธยมที่นิวซีแลนด์ควรศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์ที่อ้างอิงจากข้อกำหนดเดิมดังนี้

 • เรียนให้ได้รับประกาศนียบัตร NCEA ระดับ 2 (NCEA Level 2 Certificate)
 • เรียนให้ผ่านการสอบด้านการอ่านเขียน(Literary Level 1 จำนวน 10 หน่วยกิต)และด้านคณิตศาสตร์(Numeracy Level 1 จำนวน 10 หน่วยกิต)
 • ให้เรียนในวิชา 5 วิชา (คล้ายกับหลักสูตรการศึกษาที่นักเรียนชาวนิวซีแลนด์เลือกเรียนในระดับ 2 (NCEA Level 2) เพื่อเตรียมเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย)
 • ให้ได้หน่วยกิตในระดับ 2 อย่างน้อย 12 หน่วยกิตต่อวิชา รวมเป็น 60 หน่วยกิตขั้นต่ำ (ได้มากกว่าจะยิ่งดีกว่า และจะดียิ่งขึ้นถ้าได้เกรด “ระดับดี(Merit)” หรือ “ระดับดีมาก (Excellent)” ด้วย)
เมื่อนักเรียนกำลังจะเรียนจบในระดับมัธยมนักเรียนควรพิจารณาถึงความคาดหวังของมหาวิทยาลัยที่ต้องการเข้าศึกษาต่อด้วยกรุณาตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเงื่อนไขการเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย รวมถึงเงื่อนไขด้านการอ่านเขียนและด้านคณิตศาสตร์ จากเว็บไซต์ของสำนักงาน NZQA ได้ที่ : http://www.nzqa.govt.nz/studying-in-new-zealand/secondary-school-and-ncea/international-recognition-of-ncea/specific-country-requirements/thai-recognition-requirements/

เกณฑ์ผลการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนิวซีแลนด์ซึ่งเทียบเท่าคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย

ทางเลือกที่ 1 นักเรียนต้องจบการศึกษาโดยสอบผ่าน NCEA จำนวนไม่ต่ำกว่า 80 หน่วยกิต (ไม่บังคับวิชา) โดยมีอย่างน้อย 60 หน่วยกิตเป็นวิชาใน level 2 หรือสูงกว่า และ 20 หน่วยกิตเป็นวิชาใน level 1 หรือสูงกว่าสำหรับทางนี้ จะพิจารณานับรวมหน่วยกิตที่ได้จากวิชา English for Speakers of others Languages (ESOL) ด้วย สำหรับทางเลือกนี้ นักเรียนจะจบจากนิวซีแลนด์กลับมาพร้อมด้วยประกาศนียบัตร NCEA Level 2 Certificate

ทางเลือกที่ 2 นักเรียนต้องจบการศึกษาโดยสอบผ่าน NCEA จำนวนไม่ต่ำกว่า 60 หน่วยกิต อย่างต่ำ 5 วิชาไม่ซ้ำกัน ซึ่งเป็นวิชาใน level 2 หรือสูงกว่า ประกอบด้วยวิชาบังคับ 2 วิชา ได้แก่

 • English (literacy) ใน level 2 หรือไม่ต่ำกว่า อย่างน้อย 4 หน่วยกิต
 • Mathematics (numeracy) ใน level 2 หรือไม่ต่ำกว่า อย่างน้อย 4 หน่วยกิต
ทั้งนี้ การพิจารณาวิชาสำหรับทางเลือกที่ 2 นี้จะไม่นับรวมหน่วยกิตที่ได้จากวิชา English for Speakers of others Languages (ESOL) และสำหรับทางเลือกนี้ นักเรียนจบกลับมาแบบไม่ได้ประกาศนียบัตร NCEA Level 2 Certificate

*** จากเงื่อนไขข้างต้น จะเห็นได้ว่า ทางเลือกที่ 1 เป็นทางเลือกที่ดีกว่าสำหรับนักเรียนที่ต้องการกลับมาเทียบวุฒิม.6 เนื่องจากวิชา English Level 2 (Literacy Level 2) นั้นเป็นวิชาที่ค่อนข้างยาก ทำให้นักเรียนส่วนใหญ่เก็บหน่วยกิตกันไม่ค่อยได้และโดยทั่วไปนักเรียนจะใช้เวลาราว 2 ปีในการเรียนไปชั้นมัธยมที่นิวซีแลนด์ แล้วได้ NCEA Level 2 กลับมาเพื่อเข้าเรียนในระดับป.ตรีที่มหาวิทยาลัยในเมืองไทย นักเรียนบางคนสามารถทำได้ภายใน 1.5 ปีเป็นอย่างเร็ว

หลักฐานสำคัญจากนิวซีแลนด์ที่ต้องใช้ในการยื่นเข้ามหาวิทยาลัย*

นักเรียนสามารถดาวน์โหลดและสั่งเอกสารสำคัญจากเว็บไซต์ NZQA ได้ดังนี้(Download วิธีการดาวน์โหลดและสั่งเอกสารจาก NZQA)

 1. ใบแสดงผลการสอบ –Record of Achievement (ROA)
 2. หนังสือรับรองระดับ จำนวนวิชา และจำนวนหน่วยกิตของแต่ละวิชา จาก NZQA –Oversea Result Notice (ORN)
 3. ใบแสดงผลการเรียนจากโรงเรียนในทุกปีการศึกษา - School Entries Results
 4. ประกาศนียบัตร NCEA Level 2 Certificate
 5. หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนจากโรงเรียนที่ศึกษาในนิวซีแลนด์โดยระบุปีและระดับที่เริ่มเรียนจนถึงปีที่สิ้นสุด
  หากไม่มีเอกสารตัวนี้ สามารถใช้ school reports (จากทุกเทอมและทุกปีการศึกษา) จากโรงเรียนที่นิวซีแลนด์ได้คะ

*หมายเหตุ

 1. กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเงื่อนไขการเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยของแต่ละคณะและแต่ละมหาวิทยาลัยอีกครั้ง
 2. เอกสารในข้อ 1-4 สามารถดาวน์โหลดจากหน้าเว็บของ NZQA ประมาณช่วงกลางเดือนมกราคมหลังสอบเสร็จ เมื่อดาวน์โหลดเสร็จ ก็ควรทำการสั่งเอกสารตัวจริง เพื่อให้ทาง NZQA ส่งมาให้ ส่วนเอกสารในข้อ 5 นักเรียนควรขอจากโรงเรียนก่อนเดินทางกลับไทยหลังเรียนจบ

CONTACT US
Hearts & Minds International Education Co., Ltd.
ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อนิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และสหราชอาณาจักร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทีมงานของเราได้เลย ...
ที่อยู่ :
252 ถนนกรุงธนบุรี ซอยสาทรแมนชั่น 1
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600

Address :
252 Krungthonburi Road,
Soi Sathorn Mansion 1,
Klongtonsai, Klongsan,
Bangkok 10600
Thailand
เวลาทำการ :
09:00 - 17:00 น. (จันทร์-ศุกร์)
Working Hours :
09:00 - 17:00 (Mon-Fri)

Tel : +66 (0) 2 055 0915
Mobile : +66 (0) 96 884 8605, +66 (0) 81 581 5105
Fax : +66 (0) 2 055 0914
Email : office@heartsandminds-edu.com
Facebook : heartsandmindseducation
LINE ID : @heartsandminds
Skype : heartsandmindsedu หรือ Sirintorn.d