หัวข้อคำถามต้องรู้
ถาม : ไปเรียนต่อต่างประเทศ ติดต่อเองหรือผ่านเอเจ้นท์
ตอบ : ได้ทั้งสองแบบ หากมีมีความรู้ภาษาอังกฤษดี รู้จักประเทศและสถาบันที่ต้องการสมัครเรียนเป็นอย่างดี ก็ควรจะสมัครเอง หากไม่มีเวลา ภาษาไม่ถนัด ไม่รู้จักสถาบัน และประเทศก็ควรใช้เอเย่นต์ เพราะนอกจากไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ แล้วยังได้รับ บริการอื่นๆ อาทิเช่น แนะแนว ช่วยเลือกสถาบัน สมัครเรียน ทำวีซ่า จองตั๋วเครื่องบิน ดูแลจนกระทั่งจบการศึกษา

ถาม : เลือกเอเย่นต์แนะแนวการศึกษาอย่างไร ถึงจะแน่ใจว่าได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่สุด และไม่ถูกหลอก
ตอบ : ปัจจุบัน มีเอเจ้นท์เจ้าใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย หลายแห่งก็ยังไม่ค่อยมีประสบการณ์ และยังไม่มีความรู้ที่ดีพอ เวลาจะเลือกควร ดูว่า เอเจ้นท์นั้นๆ ให้ข้อมูลได้ดีพอมั๊ย ดูใส่ใจในเรื่องการบริการหรือไม่ เอเจ้นท์มีหน้าที่แนะนำ นักศึกษาตั้งแต่ก่อนเดินทาง จนกระทั่งเรียนจบ แต่เอเจ้นท์บางแห่งสนใจกระเป๋าตนเองมากกว่าประโยชน์ของผู้เรียน แนะนำเฉพาะสถานบันที่ตนเองเป็นตัวแทน หากนักศึกษาสนใจสถาบันที่ไม่ได้เป็นตัวแทนก็จะไม่สนใจ ทำให้ผู้เรียนเสียประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ยังชอบแนะนำสถาบัน ซ้ำๆ ทำให้ไปเรียนในโรงเรียนที่มีเด็กไทยอยู่มากเกินไป

ถาม : หน้าที่ของเอเย่นต์คืออะไร
ตอบ : เอเจ้นท์จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนนักเรียน/นักศึกษา และผู้ปกครองในการติดต่อสื่อสารกับโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาต่างๆ ในต่างประเทศ เอเจ้นท์มีหน้าที่ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ที่สุด เหมาะสมที่สุดสำหรับอนาคตของนักศึกษา นอกจากนั้นเอเจ้นท์ ยังมีบริการอื่นๆ เสริมเพื่อความสะดวกแก่ผู้เรียน อาทิเช่น ดำเนินการขอวีซ่า ประกันสุขภาพ จองตั๋วเครื่องบิน และปฐมนิเทศ เป็นต้น

ถาม : เลือกที่เรียนอย่างไร
ตอบ : ก่อนอื่นต้องทบทวนก่อนว่าผู้เรียนมีเป้าหมายต่อการเรียนและต่ออนาคตอย่างไรบ้าง ข้อสำคัญคือให้วิเคราะห์ตนเองก่อน เมื่อเข้าใจความต้องการของตนแล้วก็จะสามารถเลือกสถานที่เรียนที่เหมาะสมได้ อาทิเช่น มีงบน้อยต้องการไปเรียนภาษาให้ได้ไว ที่่สุด ทางเลือกคือ 1) เลือกอยู่โฮมสเตย์ 2) เลือกโรงเรียนที่ไม่มีเด็กไทยเยอะเกินไป

ถาม : ทราบได้อย่างไรว่าสถาบันใดเป็นสถาบันคุณภาพ
ตอบ : ให้พิจารณาคุณวุฒิและคุณภาพครูผู้สอน พร้อมทั้งสิ่งแวดล้อมคือ นักศึกษาหรือนักเรียนคนอื่นๆ เป็นหลัก ส่วนเรื่องสถานที่ และบริการอื่นๆ เป็นเรื่องรองหากโรงเรียนสามารถจ้างครูดีมีคุณภาพ อาทิเช่น โรงเรียนสอนภาษาครูผู้สอนเป็น Native Speaker มีคุณวุฒิทางการศึกษาพร้อมกับการอบรมการสอนภาษาให้เด็กต่างชาติเพิ่มเติม ย่อมดีกว่าโรงเรียนที่มีครูซึ่งได้รับการอบรมเพียง 4-6 สัปดาห์ แล้วเข้าสอนนักเรียน ฉะนั้นหากจะเลือกโรงเรียนที่มีคุณภาพ ให้ดูที่ครูและเพื่อนร่วมชั้นว่ามาจากไหน และมีจุด มุ่งหมายในการเรียนอย่างไร

ถาม : เรียนเมืองไหนดี
ตอบ : แล้วแต่ความชอบและความต้องการของผู้เรียน เมืองเล็กและเมืองใหญ่มีข้อดีข้อเสียต่างกัน เมืองเล็กค่าใช้จ่ายถูกกว่า เมืองใหญ่ แต่เดินทางไกลกว่า เมืองใหญ่จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากกว่า เกาะเหนือประชากรมากกว่าเกาะใต้แต่อากาศอบอุ่นกว่า

ถาม : ควรไปเรียนที่นิวซีแลนด์เมื่ออายุเท่าไหร่ ถึงจะดีที่สุด
ตอบ : ขึ้นอยู่กับความพร้อมของแค่ละคน แนะนำให้ไปเรียนมัธยมเมื่ออายุ 13 ปีขึ้นไป เพราะเมื่อเข้ามาเรียนในระบบนิวซีแลนด์ จะเริ่มเรียน Year 9 เพราะไม่เด็กจนเกินไป นักเรียนสามารถปรับตัวได้ง่าย ภาษาจะเป็นเร็ว และจะมีกลุ่มเพื่อนสนิทเป็นนักเรียน นิวซีแลนด์ หากมาเรียนหลังจากนั้นก็ได้แต่จะปรับตัวได้ช้ากว่า และอาจจะมีกลุ่มเพื่อนสนิทเป็นนักเรียนจากต่างชาติด้วยกัน

ถาม : ภาษาอังกฤษที่นิวซีแลนด์สำเนียงเพี้ยนหรือไม่
ตอบ : อยู่ที่ว่าเอาอะไรเป็นมาตรฐานวัด หากเอาภาษาอังกฤษแบบบีบีซีเป็นมาตรฐานภาษาอังกฤษตามภูมิภาคต่างๆ ในอังกฤษก็ แตกต่างจากภาษาอังกฤษแบบบีบีซี เช่นเดียวกันกับภาษาอังกฤษในนิวซีแลนด์ สำเนียงย่อมแตกต่างออกไปไม่ได้หมายความว่า เป็นสำเนียงที่ผิดหรือบกพร่องเป็นอย่างใด

ถาม : ไปเรียนนิวซีแลนด์ปลอดภัยจริงหรือไม่
ตอบ : เปรียบเทียบกับหลายๆ ประเทศเช่น สหรัฐอเมริกาหรือประเทศไทยเอง ประเทศนิวซีแลนด์มีสถิติอาชญากรรมน้อยกว่ามาก อาจเป็นเพราะจำนวนประชากร กฎหมาย สภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมอื่นๆ แต่อย่างไรก็ตามนักศึกษาจะต้องรู้จักระมัดระวังและ ป้องกันตัวเอง อาทิเช่น ไม่แต่งตัวหรูหราพร้อมเครื่องประดับ โทรศัพท์มือถือหรือของอื่นๆ ที่มีราคาแพง ไม่พกเงินสดจำนวนมาก ไม่กลับบ้านดึก ไม่เดินทางในที่เสี่ยงต่อภัยยามวิกาล เลือกคบเพื่อน ที่สำคัญต้องรู้จักป้องกันตัวเอง

ถาม : เรียนนิวซีแลนด์ทำงานได้หรือไม่
ตอบ : ทำได้ สำหรับนักเรียนมัธยม ต้องมีอายุ 17 ปีขึ้นไป และต้องได้รับอนุญาตจากโรงเรียนและผู้ปกครอง สำหรับนักเรียนที่ไป เรียนภาษา ตั้งแต่ 14 สัปดาห์ขึ้นไป สามารถทำงานได้ไม่เกิน 20 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ สำหรับนักศึกษาที่ไปเรียนมหาวิทยาลัยหรือ หลักสูตรระยะสั้นเช่น Certificate หรือ Diploma สามารถทำงานได้ไม่เกิน 20 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์เช่นกัน

ถาม : ปัญหาที่พบบ่อยๆ ของเด็กไทยที่ไปเรียนนิวซีแลนด์
ตอบ : 1) เตรียมตัวไม่ดี ปรับตัวไม่ได้ ไม่มีใครดูแลจึงไม่ตั้งใจเรียน ใช้เงินฟุ่มเฟือย
2) ปัญหาเรื่องที่พัก โดยเฉพาะอยู่กับโฮมสเตย์ (อ่าน ทำความเข้าใจเรื่องโฮมสเตย์)
3) เรื่องอาหารการกิน หลายคนคงไม่คุ้นกับอาหารฝรั่ง ทำให้ทานไม่ค่อยได้
4) เรื่องการคบเพื่อนคนไทยด้วยกัน ทำให้ภาษาพัฒนาช้า ไม่เรียนรู้และปรับตัวทางการเรียน
5) ไม่พอใจในสถาบันที่เรียนเพราะอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คาดหวังไว้ หรือไปเจอเพื่อนคนไทยที่เรียนอยู่ที่อื่น แล้วอยากไปเรียนด้วย
6) ขาดความตั้งใจ ใช้เวลาเรียนนานเกินไป ทำให้สิ้นเปลือง
7) ขาดผู้แนะแนวที่รู้จริง และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน

CONTACT US
Hearts & Minds International Education Co., Ltd.
ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อนิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และสหราชอาณาจักร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทีมงานของเราได้เลย ...
ที่อยู่ :
252 ถนนกรุงธนบุรี ซอยสาทรแมนชั่น 1
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600

Address :
252 Krungthonburi Road,
Soi Sathorn Mansion 1,
Klongtonsai, Klongsan,
Bangkok 10600
Thailand
เวลาทำการ :
09:00 - 17:00 น. (จันทร์-ศุกร์)
Working Hours :
09:00 - 17:00 (Mon-Fri)

Tel : +66 (0) 2 055 0915
Mobile : +66 (0) 96 884 8605, +66 (0) 81 581 5105
Fax : +66 (0) 2 055 0914
Email : office@heartsandminds-edu.com
Facebook : heartsandmindseducation
LINE ID : @heartsandminds
Skype : heartsandmindsedu หรือ Sirintorn.d