วีซ่านักท่องเที่ยว (Visitor Visa)
วีซ่านักท่องเที่ยว ใช้สำหรับการท่องเที่ยวหรือการลงเรียนหลักสูตรระยะสั้น (ต่ำกว่า 3 เดือน) และสำหรับผู้ปกครองที่ต้องการไปส่งหรือไปเยี่ยมบุตรหลานโดยวีซ่าประเภทนี้ไม่ต้องใช้แบบฟอร์ม Financial Undertaking Form และหากนักเรียนมีอายุต่ำกว่า 17 ปี ผู้ปกครองควรเขียนเป็นจดหมายอนุญาตให้เดินทางไปนิวซีแลนด์แนบมากับหลักฐานอื่นๆ ด้วย
CONTACT US
Hearts & Minds International Education Co., Ltd.
ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อนิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และสหราชอาณาจักร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทีมงานของเราได้เลย ...
ที่อยู่ :
252 ถนนกรุงธนบุรี ซอยสาทรแมนชั่น 1
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600

Address :
252 Krungthonburi Road,
Soi Sathorn Mansion 1,
Klongtonsai, Klongsan,
Bangkok 10600
Thailand
เวลาทำการ :
09:00 - 17:00 น. (จันทร์-ศุกร์)
Working Hours :
09:00 - 17:00 (Mon-Fri)

Tel : +66 (0) 2 055 0915
Mobile : +66 (0) 96 884 8605, +66 (0) 81 581 5105
Fax : +66 (0) 2 055 0914
Email : office@heartsandminds-edu.com
Facebook : heartsandmindseducation
LINE ID : @heartsandminds
Skype : heartsandmindsedu หรือ Sirintorn.d